Toimintaympäristön kehittämisavustus

HUOM! Toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku rakennerahastokauden 2014-2020 ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) osalta päättyy 30.6.2020. Ko. ajankohdan jälkeen toimintaympäristön kehittämisavustusta ei enää ole mahdollista hakea rakennerahastokauden 2014-2020 ja lain (9/2014) osalta.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

TIETOA ALUEELTA

Toimintaympäristön kehittämisavustus - Lappi

Ennen hankkeen aloittamista tulee ottaa yhteyttä alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan, jolta saa lisätietoja tuen hakemisesta ja hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen.

Toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevat asiat on Pohjois-Suomessa keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

ELY-keskuksen yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksen asiantuntijat Pohjois-Suomessa

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.