Toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

TIETOA ALUEELTA

Toimintaympäristön kehittämisavustus - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus valmistelee ja ratkaisee yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuspäätökset Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan. Tukea haetaan ennen hankkeeseen ryhtymistä yritystukien sähköisen asioinnin kautta (kts. oikealla Oikopolut, yritystukien sähköinen asiointi).

Sivun oikean palstan alueellisista linkeistä aukeavat oikopolut asiantuntijoiden yhteystietoihin.                         


Päivitetty