Tilapäiset ilmoitukset 

Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Tilapäinen ilmoittelu voi koskea vain ajallisesti rajattua tapahtumaa.

Yritystoimintaan liittyvää palvelua tai tuotetta ei voi mainostaa tilapäisellä ilmoituksella. Myöskään yrityksen tilapäiset kampanjat eivät ole tilapäistä ilmoittelua.

Jos maantien levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvalle myyntitoiminnalle on myönnetty lupa, voidaan samalla myöntää lupa tilapäisten opasteiden sijoittamiselle.

Tilapäisten ilmoitusten sijoittaminen ei edellytä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä, mutta ilmoituksen sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenneviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antamaa määräystä.

Ilmoituksen ulkoasu

 • Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
 • Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
 • Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

Ilmoituksen sijoittaminen

 • Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
 • Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta.
 • Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.

Ilmoitusta ei saa kiinnittää

 • liikenteenohjauslaitteeseen
 • maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan.
 • moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen
 • pääkaupunkiseudulla seuraavien teiden varsille
  • kehäteille (Kehä I, II ja III) 
  • Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3) 
  • Hakamäentielle (maantie 100)
 • alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä
 • liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien alueet
 • ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin
 • siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista
 • 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h
 • varalaskupaikalle;  ohituskieltoalueelle; paikalle, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta;  mäkiselle, mutkaiselle ja onnettomuusalttiille tiejaksolle;  tien poikkileikkauksen muutoskohdalle (esim. leveäkaistatien alkamis- ja päättymiskohdat).

Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Mikäli tilaisuus aiheuttaa poikkeuksellisen paljon liikennettä, tutustu sivuun Tapahtuman liikennejärjestelyt (linkki Oikopolut-osiossa)

Liikenteen turvallisuutta tai tienpitoa vaarantavat tai määräyksen vastaisesti sijoitetut ilmoitukset poistetaan. Poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä ilmoittajalta.

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

TIETOA ALUEELTA

Tilapäiset ilmoitukset 

Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Tilapäinen ilmoittelu voi koskea vain ajallisesti rajattua tapahtumaa.

Yritystoimintaan liittyvää palvelua tai tuotetta ei voi mainostaa tilapäisellä ilmoituksella. Myöskään yrityksen tilapäiset kampanjat eivät ole tilapäistä ilmoittelua.

Jos maantien levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvalle myyntitoiminnalle on myönnetty lupa, voidaan samalla myöntää lupa tilapäisten opasteiden sijoittamiselle.

Tilapäisten ilmoitusten sijoittaminen ei edellytä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä, mutta ilmoituksen sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenneviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antamaa määräystä.

Ilmoituksen ulkoasu

 • Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
 • Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
 • Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

Ilmoituksen sijoittaminen

 • Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
 • Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, että pylvästä ei vahingoiteta.
 • Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.

Ilmoitusta ei saa kiinnittää

 • liikenteenohjauslaitteeseen
 • maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan.
 • moottori- tai moottoriliikenneteiden varteen
 • pääkaupunkiseudulla seuraavien teiden varsille
  • kehäteille (Kehä I, II ja III) 
  • Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3) 
  • Hakamäentielle (maantie 100)
 • alle 100 metrin etäisyydelle liittymästä
 • liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien alueet
 • ajoratojen välisille erotusalueille tai liikennekorokkeisiin
 • siten, että ne peittävät liikenteen ohjauslaitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista
 • 30 metriä lähemmäksi liikenteenohjauslaitetta tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h
 • varalaskupaikalle;  ohituskieltoalueelle; paikalle, jossa on jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohta;  mäkiselle, mutkaiselle ja onnettomuusalttiille tiejaksolle;  tien poikkileikkauksen muutoskohdalle (esim. leveäkaistatien alkamis- ja päättymiskohdat).

Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Mikäli tilaisuus aiheuttaa poikkeuksellisen paljon liikennettä, tutustu sivuun Tapahtuman liikennejärjestelyt (linkki Oikopolut-osiossa)

Liikenteen turvallisuutta tai tienpitoa vaarantavat tai määräyksen vastaisesti sijoitetut ilmoitukset poistetaan. Poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä ilmoittajalta.

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).