Tilapäiset ilmoitukset 

Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Tilapäinen ilmoittelu voi koskea vain ajallisesti rajattua tapahtumaa.

Yritystoimintaan liittyvää palvelua tai tuotetta ei voi mainostaa tilapäisellä ilmoituksella. Myöskään yrityksen tilapäiset kampanjat eivät ole tilapäistä ilmoittelua.

Jos maantien levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvalle myyntitoiminnalle on myönnetty lupa, voidaan samalla myöntää lupa tilapäisten opasteiden sijoittamiselle.

Tilapäisten ilmoitusten sijoittaminen ei edellytä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä, mutta ilmoituksen sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenneviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antamaa määräystä.

Ajankohtaista

Eduskuntavaalimainoksia saa pystyttää maanteiden varsille 14.3.2019 alkaen. Vaalimainosten sijoittamisessa on monia rajoituksia, ja siksi ennen mainoksen pystyttämistä kannattaa perehtyä ohjeisiin.

Ilmoituksen ulkoasu

 • Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
 • Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
 • Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

Vähimmäisetäisyydet ja kiinnittäminen

 • Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
 • Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.
 • Ilmoitusta ei saa kiinnittää liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, ettei pylvästä vahingoiteta.

Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Mikäli tilaisuus aiheuttaa poikkeuksellisen paljon liikennettä, tutustu sivuun Tapahtuman liikennejärjestelyt (linkki Oikopolut-osiossa)

Liikenteen turvallisuutta tai tienpitoa vaarantavat tai määräyksen vastaisesti sijoitetut ilmoitukset poistetaan. Poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä ilmoittajalta.

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

TIETOA ALUEELTA

Tilapäiset ilmoitukset 

Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Tilapäinen ilmoittelu voi koskea vain ajallisesti rajattua tapahtumaa.

Yritystoimintaan liittyvää palvelua tai tuotetta ei voi mainostaa tilapäisellä ilmoituksella. Myöskään yrityksen tilapäiset kampanjat eivät ole tilapäistä ilmoittelua.

Jos maantien levähdys- ja pysäköintialueella tapahtuvalle myyntitoiminnalle on myönnetty lupa, voidaan samalla myöntää lupa tilapäisten opasteiden sijoittamiselle.

Tilapäisten ilmoitusten sijoittaminen ei edellytä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 52 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä, mutta ilmoituksen sijoittamisessa tulee noudattaa Liikenneviraston tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta antamaa määräystä.

Ajankohtaista

Eduskuntavaalimainoksia saa pystyttää maanteiden varsille 14.3.2019 alkaen. Vaalimainosten sijoittamisessa on monia rajoituksia, ja siksi ennen mainoksen pystyttämistä kannattaa perehtyä ohjeisiin.

Ilmoituksen ulkoasu

 • Ilmoitus ei saa sisältää tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sisältöä, tunnuksia tai väriskaalaa. Ilmoitus ei saa häikäistä eikä siinä saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.
 • Ilmoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
 • Ilmoitus voi sisältää opastavia elementtejä, kuten suunta (nuolimerkintä) tai etäisyys kohteeseen.

Vähimmäisetäisyydet ja kiinnittäminen

 • Ilmoitus tulee sijoittaa tien poikkisuunnassa siten, että se on kokonaan vähintään yhden metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.
 • Ilmoitus on pystytettävä tai kiinnitettävä niin, että se pysyy hyvin paikoillaan eikä pääse kaatumaan.
 • Ilmoitusta ei saa kiinnittää liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen, meluesteeseen tai maantietä ylittävään siltaan. Ilmoituksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen, kunhan se tehdään siten, ettei pylvästä vahingoiteta.

Tilapäiset ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Mikäli tilaisuus aiheuttaa poikkeuksellisen paljon liikennettä, tutustu sivuun Tapahtuman liikennejärjestelyt (linkki Oikopolut-osiossa)

Liikenteen turvallisuutta tai tienpitoa vaarantavat tai määräyksen vastaisesti sijoitetut ilmoitukset poistetaan. Poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä ilmoittajalta.

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista

Esimerkkejä tilapäisistä ilmoituksista


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).