Tiedotteet 2019

Vetinen marraskuu on muuttanut nopeasti vesitilannetta Lounais-Suomen pinta- ja pohjavesissä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Vajaa kuukausi sitten marraskuun alussa oltiin Lounais-Suomen vesistöissä vielä normaalia kuivemmassa tilanteessa, kun sitä edeltävät syyssateet olivat menneet lähinnä vajaiden maavesivarastojen täyttämiseen. Sen jälkeen märkään maahaan tulleet lähes 100 mm vesisadetta ovat päätyneet tehokkaasti vesistöihin, mikä on nostanut virtaamia ja vedenkorkeuksia reippaasti. Viime päivien 30-40 mm:n sademäärä on nostamassa virtaamat monin paikoin keskimääräisten vuotuisten tulvahuippujen tuntumaan ja tämän syksyn ennätyslukemiin. Tilannetta jatkossa helpottaa se, että ilma on nyt pakastumassa ja vesisateet loppumassa ainakin lähipäiviksi, mikä pienentää maastosta tulevaa valuntaa.

Lounais-Suomen merkittävimmässä vesistössä Kokemäenjoella, jossa tulvariskit ovat suurimmat, on tilanne koko vesistöalueella muuttunut nopeasti viime viikkojen aikana. Pitkään normaalia alempana olleet vesistön yläosan järvet Pirkanmaalla ovat nousseet nopeasti marraskuun sateiden seurauksena ja säännösteltyjen järvien juoksutuksia on suurennettu reippaasti. Jos alkutalven sääolosuhteet jatkuvat lähipäivien pakkasjakson jälkeen leutoina ja vetisinä, Kokemäenjoen talviset hyydetulvariskit kasvavat. Kokemäenjoen virtaama on nousemassa lähipäivinä ennusteen mukaan lähelle 600 kuutiota sekunnissa. Säännösteltyihin järviin on tärkeätä saada tässä vaiheessa mahdollisimman paljon säännöstelyvaraa tulevia pakkaskaudella tehtäviä jäädytysjuoksutuksia varten, kun jokiveden lämpötila on vielä pari astetta plussan puolella.

Positiivinen vaikutus pohjavesiin

Viime aikaiset syyssateet ovat kasvattaneet pohjavesivarastoja ja pinnankorkeudet ovat kääntyneet nousuun. Lounais-Suomessa ollaan lähellä keskimääräistä tilannetta pitkään jatkuneen kuivuuden jälkeen. Pohjavesivarastot täydentyvät siihen saakka, kunnes maa routaantuu.

Negatiivinen vaikutus vesistökuormitukseen

Sateet ovat huuhtoneet maalta vesistöihin runsaasti ravinteita. Esimerkiksi Aurajoki kuljetti marraskuun puolenvälin runsaiden sateiden aikana mereen kolmen vuorokauden aikana vajaat 6 tonnia fosforia. Määrä vastaa kymmenesosaa Aurajoen keskimääräisestä vuotuisesta fosforikuormituksesta. Tilanne oli samanlainen muissakin Varsinais-Suomen joissa. Alkuviikon rauhallisemman vaiheen jälkeen kuormitus on taas uudestaan nousussa parin viime päivän runsaiden sateiden seurauksena. Myös alueen jätevedenpuhdistamot ovat vaikeuksissa runsaiden laitokselle tulleiden vesimäärien kanssa ja ohijuoksutuksiin on jouduttu turvautumaan mm. Paraisilla, Huittisissa ja Merikarvialla.

Lisätietoja:

Pintavedet: Juha-Pekka Triipponen, puh. 295 022 953
Pohjavedet: Maria Mäkinen, puh. 295 022 913
Vesistökuormitus: Janne Suomela, puh. 295 022 947


Päivitetty