Tiedotteet 2019

Valtatien 8 parantaminen välillä Vassor - Ölis rakennussuunnitelman teko aloitetaan Mustasaari, Vöyri (Pohjanmaa)

Valtatie 8 on valtakunnallisesti merkittävä pääväylä ja se kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut rakennussuunnitelman tekemisen valtatielle 8 välillä Vassor - Ölis. Rakennussuunnitelma-alue on pituudeltaan noin 5,4 km.

Nykyisen tien geometria ei vastaa valtatielle asetettuja vaatimuksia eikä nopeustavoitetaso 100 km/h täyty. Suunnittelualueella olevien liittymien liikenneturvallisuus ei ole valtatielle asetettujen tavoitteiden mukaista. Alueella on kaksi maantien liittymää, yksi katuliittymä sekä paljon yksityistieliittymiä.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on turvata valtakunnallisesti keskeisen päätieyhteyden palvelutaso, parantaa tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.

Hankkeessa tehdään seuraavia toimenpiteitä:

  • Uusi 2+2 keskikaiteellinen ohituskaista (n. 2,2 km)
  • Mt 17811 (Vassorvägen) kanavoitu liittymä valtatielle 8
  • Mt 7260 (Maxmovägen) kanavoitu liittymä valtatielle 8
  • K1 (Rönnvigsvägen) ja Y2 (Rölandsvägen) kanavoidut liittymät valtatielle 8
  • Valtatien 8 linjausta ja tasausta parannetaan
  • Yksityistieliittymiä poistetaan ja yhteydet valtatielle järjestetään rakennettavien rinnakkaisteiden kautta
  • Meluesteitä asutusten kohdille
  • Riistasilta ja riista-aidat koko osuudelle
  • Valaistus koko osuudelle

Hankkeen tilannekatsaus

Tien rakennussuunnittelu on käynnistynyt, tavoitteena saada rakennussuunnitelma valmiiksi keväällä 2020. Maastomittauksia ja pohjatutkimuksia tehdään alueella marraskuun puolivälistä alkaen tammikuun loppuun asti.

Tien rakentaminen pyritään aloittamaan kesällä 2020 ja saamaan valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen projektipäällikkö Veijo Rajamäki, puh. 0295 027 750

Finnmap-infra projektipäällikkö Petri Niemi, puh. 0468565814


Päivitetty