Tiedotteet 2019

Valtatie 8 tiepenkereen tulvasuojaus Vassorinlahden kohdalla, Mustasaari (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa syyskuulla valtatiellä 8 tiepenkereen tulvasuojauksen Vassorinlahden kohdalla Mustasaaressa. Tällä toimenpiteellä vähennetään tulvivan meriveden pääsy tien pengerrakenteeseen. Nykyinen eroosiosuojaus poistetaan ja käytetään uudelleen, kun tien luiskaan on asennettu tulvaa estävät tiivisrakenteet. Toimenpiteellä pyritään myös vähentämään tulvavesien pääsy tien itäpuolella olevalle viljelyalueelle.

Työt toteutetaan siten, että liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Työnvaiheista riippuen liikenne voi väliaikaisesti olla liikenteenohjauksella yhdellä kaistalla.

Koko hankkeen tulee olla valmis marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Sundström Ab Oy. Hankkeen urakkahinta on 121 500 euroa.

Hankkeen kustannuksista vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Lisätietoja

 • Veijo Rajamäki
  Projektipäällikkö
  ELY-keskus
  Puh. 0295027750
 • Emil Hagman
  Työpäällikkö
  Sundström Ab Oy
  Puh. 0442984115

Päivitetty