Tiedotteet 2019

Saaristotiellä (mt 180) Hessundinsalmen sillan kohdalla liikennerajoituksia 20.-22.11. siltatöiden vuoksi (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maantiellä 180 sijaitsevan Hessundinsalmen sillan massaliikuntasauman kunnostustyöt 20.11.2019 klo 21.00. Työt tehdään yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi. Töitä siltapaikalla tehdään klo 21.00 – 05.30 välisenä aikana. Työmaalla on alennettu nopeusrajoitus 30 km/h ja liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Korjaustyön on suunniteltu valmistuvan perjantai aamuun 22.11.2019 klo 05.30 mennessä. Tielläliikkujien on syytä varautua ruuhkiin Saaristotiellä työmaan läheisyydessä. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia liikennehaittoja tielläliikkujille. Mahdollisten sateiden johdosta töiden ajankohtaa voidaan joutua siirtämään.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA:                                       

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0400 821 596

- Destia Oy, Pasi Oikarinen, p. 0400 925 911


Päivitetty