Tiedotteet 2019

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston sidosryhmät arvoivat toiminnan maan parhaaksi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston sidosryhmät ovat erittäin tyytyväisiä virastojen toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella. Yhteensä 15 ELY-keskuksen ja TE-toimiston sidosryhmille toteutettiin lokakuussa sähköinen kysely, joka kohdistui ohjaaville ministeriöille ja virastoille sekä palveluntuottajille ja viranomaiskumppaneille. Tulosten mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina, lisäksi ne koetaan asiantuntevina, yhteistyötaitoisina sekä helposti lähestyttävinä viranomaistahoina. ELY-keskusten osalta tutkimus valmistui viidennen kerran, TE-toimistojen osalta vastauksia oli käytettävissä nyt ensimmäistä kertaa.

Tyytyväisyys Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan ja niiden eri osa-alueisiin on parantunut kaikkien vastaajaryhmien osalta

Sidosryhmien ELY-keskuksille antamat keskimääräiset kokonaistyytyväisyysarvosanat ovat parantuneet selvästi vuoden 2017 tutkimukseen nähden ja kokonaistyytyväisyys nousi 4,01 (asteikko 1-5, 1 erittäin huonosti, 5 erittäin hyvin).  Alueilla yhteistyö näyttää syventyneen entisestään. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti noin 1750 henkilöä ja vastausprosentti oli 29, mitä voidaan pitää varsin hyvänä. Yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitää yhteistyötä arvioimansa ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Sidosryhmien alueellisessa verkostoitumisessa nähdään edelleen kehittämismahdollisuuksia. Huolta kannetaan resurssien riittävyydestä sekä toiminnan valtakunnallisesta yhtenäisyydestä.  

Pohjanmaan ELY-keskukselle sidosryhmätutkimuksessa valtakunnallinen ykkössija

Pohjanmaan ELY-keskus nousi sidosryhmätutkimuksessa maan parhaaksi. Sidosryhmät ovat kokonaisuudessaan erittäin tyytyväisiä toimintaan (4,24) ja nousu on peräti 0,45 vuodesta 2017. Kaiken kaikkiaan virasto saavutti parhaat arviot 17 toiminnan osa-alueella (yhteensä 27) olleen muissakin kärkisijoilla. Viraston näkyvyys alueen toimijana, vaikuttavuusalueella, alueen asioiden edistäminen valtakunnallisesti ja valtakunnallisen politiikan jalkauttaminen, asiantuntemus ja asiakaslähtöisyys, toimintatapojen yhtenäisyys ja tehokkuus sekä onnistuminen aluekehittämistyössä olivat muun muassa maan parhainta tasoa. Pohjanmaan ELY-keskus on erityisesti onnistunut, ja maan parhaiten, vahvistamaan alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämän menestystä ja väestön hyvinvointia ja sen rooli aluekehittäjänä arvioitiin selkeimmäksi. Ohjaavien tahojen arvioinnissa Pohjanmaan ELY-keskuksen tulokset parantuivat myös selvästi ja se ylsi maan kärkikolmikkoon. Myös Pohjanmaan TE-toimisto on onnistunut erinomaisesti toiminnassaan, mm. tyytyväisyys työllisyyden hoitoon on maan parasta tasoa.  


Kuvat 1-2. Tyytyväisyys Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaan


- Olemme onnistuneet kehittämistyössämme, arvojemme uudistamisessa ja uuden toimintakulttuurin luomisessa. Yhteinen tekeminen näkyy upeasti tuloksissamme ja olemme saavuttaneet tulostavoitteemme erittäin hyvin. Kiitän sidosryhmiämme ja henkilökuntaani erinomaisesta työstä ja yhteistyöstä, Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja-Riitta Vest kiittää.

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Mirella Kivelä, puh. 0295 028 652, mirella.kivela@ely-keskus.fi


Päivitetty