Tiedotteet 2019

Pitkälahden eritasoliittymän liittymäjärjestelyiden rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Intelligent Traffic Management Finland Oy (ITM Finland) ovat käynnistäneet rakennussuunnitelman laatimisen Pitkälahden eritasoliittymän (vt 5) liittymäjärjestelyistä Karttulantielle (mt 551) Kuopiossa. Suunnitelman tavoitteena on parantaa tiejakson ja liittymien toimivuutta ja liikenneturvallisuutta.

Suunnitelmassa eritasoliittymän molemmat ramppiliittymät muutetaan valo-ohjatuiksi. Itäisen ramppiliittymän kohdalla Karttulantien ylittävä suojatieyhteys poistetaan. Linja-autopysäkki, jolle suojatieyhteys johtaa, on aiemmin poistettu käytöstä, jolloin suojatieyhteyden tarve on poistunut. Liittymiin suunnitellaan mm. läntisen ramppiliittymän pohjoiselle tulohaaralle vapaan oikean järjestelyt ja itäiseen liittymään lisäkaista idän tulosuunnalle.

Nyt käynnissä oleva suunnitelma pohjautuu Kuopion liikennevalojen yleissuunnitelmaan (3/2019) sekä Pitkälahden eritasoliittymän yleissuunnitelmaan (9/2019). Aiemmissa suunnitelmissa on todettu liittymien toimivuuden ja turvallisuuden olevan huonoja. Kuopion liikennevalojen yleissuunnitelmaan laaditussa valo-ohjaamattomien liittymien kiireellisyysluokituksessa Karttulantien läntinen ramppiliittymä sijoittuu viiden kiireellisimmän liittymän joukkoon. Pitkälahden eritasoliittymän yleissuunnitelmassa on selvitetty tarkemmin toimenpiteitä liittymien parantamiseksi.

Suunnittelutyö on käynnistetty lokakuussa 2019. Suunnitelma valmistuu joulukuussa 2019.
Hankkeen rakennuskustannusten on yleissuunnitelmassa arvioitu olevan noin 300 000 € (alv 0%). Hankkeen toteuttamisajankohta on vielä avoin.

Liitteet:


Lisätietoja antavat
Projektipäällikkö Timo Särkkä, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 02 9502 6764
Projektipäällikkö Olli Rossi, ITM Finland, puh. 050 475 9307


Päivitetty