Tiedotteet 2019

Mikkelin seudun kuntien liikenteen vaaranpaikat kartoitettu, nyt on toimenpiteiden vuoro (Etelä-Savo)

Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat laatineet yhteisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelma tehtiin seudullisena hankkeena, mutta kuhunkin kuntaan laadittiin oma liikenneympäristön parantamisohjelma. Kuntien liikennekasvatustyötä suunnitellaan ja koordinoidaan jatkuvana työnä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijan tukemana (www.itatoimija.fi).

Paljon ongelmia, erittäin laaja joukko toimenpide-ehdotuksia

Työssä kartoitettiin edellisen liikenneturvallisuussuunnitelman (v. 2013) toteuma, kuntien ja ELY-keskuksen uudet tarpeet liikenneympäristön parantamiseksi ja viime vuosina poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet. Merkittäviä onnettomuuksien kasaumapaikkoja löytyi vain Mikkelin kaupungin alueelta.

Yksi keskeisimpiä lähtöaineistoja oli laaja asukas- ja sidosryhmäkysely, joka toteutettiin maaliskuussa 2019. Kyselyyn saatiin liki 2 000 vastausta. Seudullisesti eniten kommentteja keräsivät hankalat ja turvattomat risteykset (22 % kaikista vastauksista), turvattomat tienylityspaikat (19 %), korkeat ajonopeudet (19 %) ja puuttuvat jalankulku- ja pyöräilyväylät (16 %). Kaikki kyselyssä esille tulleet ongelmakohteet on käyty työn aikana läpi ja eniten mainintoja saaneisiin kohteisiin on tehty maastotarkastelut yhdessä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Työssä on esitetty erittäin laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi siten, että pääpaino on pienissä, kustannustehokkaissa ja nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Pienimmät esitetyt tarpeet ovat liikennemerkkitoimia, nopeusrajoitusmuutoksia ja tiemerkintöjä. Rakenteellisina liikenneympäristön parantamistoimina on esitetty suojateiden keskisaarekkeita, hidasteita, liittymien jäsentelyitä ja koulujen saattoalueiden parantamisia. Isoimpia esitettyjä toimia ovat kiertoliittymien rakentamiset ja keskustojen katujaksojen kokonaisvaltaiset parantamistarpeet.

Työssä esitetään koko Mikkelin seudulle yhteensä yli 370 toimenpidettä (Hirvensalmi 26, Kangasniemi 53, Mikkeli 151, Mäntyharju 51, Pertunmaa 51, Puumala 39). Kaikki toimenpiteet on jaettu neljään ohjeelliseen kiireellisyysluokkaan: pika, 1, 2 ja 3. Toimenpide-esitykset ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Osa toimenpiteistä on toteutettavissa nopealla aikataululla ja osa vaatii tarkempaa suunnittelua.

Jatkotoimenpiteet

Kaikki esitetyt toimenpiteet on käyty läpi ja hyväksytty kunnissa ja ELY-keskuksessa. Tarpeita on paljon ja rahoitusta liikenneympäristön parantamiseen on rajallisesti, joten toimenpiteiden lopullinen toteutusaikataulu riippuu kuntien ja ELY-keskuksen rahoituksesta.

Liikenneturvallisuussuunnitelman koko raportointi on löydettävissä Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyön sivuilta kuntaosiosta.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Hirvensalmen kunta, Asko Viljanen, asko.viljanen(at)hirvensalmi.fi, puh: 050 300 0444
Kangasniemen kunta, Mikko Korhonen, mikko.korhonen(at)kangasniemi.fi, puh: 040 515 1739
Mikkelin kaupunki, Eija Yli-Halkola, eija.yli-halkola(at)mikkeli.fi, puh: 044 794 5722
Mäntyharjun kunta, Sini Kauppinen, sini.kauppinen(at)mantyharju.fi, puh: 0400 732 771
Pertunmaan kunta, Matti Ratilainen, matti.ratilainen(at)pertunmaa.fi, puh: 050 015 2778
Puumalan kunta, Kimmo Hagman, kimmo.hagman(at)puumala.fi, puh: 050 065 4590
Pohjois-Savon ELY-keskus, Esko Tolvanen, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi, puh: 029 502 6769
Ramboll Finland Oy, Mikko Lautala, projektipäällikkö, mikko.lautala(at)ramboll.fi, puh: 040 528 7909

 

Tiedotteessa olevien linkkien osoitteet:

Sidosryhmäkyselyn tulokset (kartta):
https://mobilityanalytics.ramboll.com/karpalo/tulokset/mikkelinseutu/

Toimenpiteiden kartta:
https://mobilityanalytics.ramboll.com/webmaps/mili/#9/61.6914/27.1806

Liikenneturvallisuussuunnitelman koko raportointi:
http://itatoimija.fi/etusivu/kuntien-liikenneturvallisuus/etela-savo/


Päivitetty