Tiedotteet 2019

Lahoja puita kaadetaan ja oksia leikataan liikenneturvallisuussyistä Velkuantiellä Naantalissa (Varsinais-Suomi)

Velkuantien (mt 1931) varrella Naantalin Teersalossa sijaitsee puustoa, joista osa on todettu erittäin huonokuntoisiksi ja riskiksi liikenneturvallisuudelle. ELY-keskus tulee poistamaan huonokuntoiset puut ja lahot oksat, jotka voisivat tuulessa tippua ajoradalle, ja samalla riittävä alikulkukorkeus tiekäyttäjille. Puiden kaato- ja karsintatyöt aloitetaan ke 6.11. ja työt pyritään saamaan valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Puiden kaadot pyritään hoitamaan ilman liikennekatkoja, mutta tielläliikkujien on syytä varautua pieniin matkan viivästyksiin.

Osa Velkuantien (mt 1931) varren tienvarsipuustosta on vanhoja jalopuita ja osa niistä on todettu lokakuussa tehdyssä alustavassa kuntomäärityksessä erittäin huonokuntoisiksi ja riskiksi liikenneturvallisuudelle. Puita on jo kallistunut tielle ja tiealueelle ulottuvat oksat haittaavat liikennettä. Tielle kallistuneet puut kaadetaan ja suurista tammista ja jalopuista leikataan arboristin toimesta oksat, jotka ovat lahoja ja voivat tippua ajoradalle. Liikennettä haittaava oksat leikataan siten, että ajoradan reunassa on 1 metri oksista vapaata tilaa ja tien alikulkukorkeus on vähintään 4,8 metriä.  Tienvarrella sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, jolle ei aiheudu puiden kaadosta haittaa. Toimenpiteitä suoritetaan vain tienpitäjän hallinnoimalla tiealueella, joka ulottuu tieluiskasta 2 metriä tiestä poispäin.

Puita kaadetaan ja oksia leikataan Velkuantien varrelta noin 2 km matkalta. Puiden kaato- ja karsintatyöt aloitetaan ke 6.11. ja työt pyritään saamaan valmiiksi marraskuun loppuun. Puiden kaadosta saattaa aiheutua ajoittaista viivytystä tiellä liikkujille. Liikenne voidaan joutua katkaisemaan puiden kaatamisen ja tieltä raivaamisen ajaksi, kerralla maksimissaan 15 minuutin ajaksi. Puiden kaadot pyritään kuitenkin hoitamaan ilman liikennekatkoja. Tielläliikkujien on silti syytä ottaa tämä huomioon matkantekoaikatauluissaan.

Kaatotyön suorittaa urakoitsijana toimiva J. Kallioinen & Suoranta Infra Oy.

LISÄTIETOJA:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Anttila, p. 0295 022 781

- J. Kallioinen & Suoranta Infra Oy, urakoitsijan edustaja Seppo Suoranta, p. 040 762 2226


Päivitetty