Tiedotteet 2019

Kyrkösjärven vesivoimalaitos jälleen toiminnassa (Etelä-Pohjanmaa)

Seinäjoen Energia Oy:n Kyrkösjärven vesivoimalaitos käynnistettiin tiistai-iltapäivällä, kun kaksi viikkoa sitten rikkoutunut voimalaitoksen päämuuntaja saatiin korjattua. Alkuperäinen muuntaja vuodelta 1980 on todettu huonokuntoiseksi ja uusi muuntaja on jo tilattu ja asennetaan kesäkuussa 2020.    

Kyrkösjärven voimalaitoksen päämuuntajan rikkoutuminen vaikutti Seinäjoen alueen vesien hallintaan kahden viikon ajan. Tämän ajan Kyrkösjärven tekojärven yläpuolelta tulevat Seinäjoen vedet juoksutettiin kokonaisuudessaan Rengon padolta Kyrkösjärven ohittavan vanhan Seinäjoen uoman kautta Kyrönjokeen. Nyt vesijärjestelyissä ollaan palattu normaaliin käytäntöön eli pääosa Kyrkösjärven yläpuolisista Seinäjoen vesistä johdetaan Kyrkösjärveen. Vedet palautuvat voimalaitoksen tunnelin kautta Seinäjokeen Mallaskosken kohdalla.

Kyrkösjärven ohittavan ns. Seinäjoen vanhan uoman virtaama on pienenemässä tavanomaiselle talviaikaiselle tasolle eli noin 0,1 m3/s. Viimeisen kahden viikon aikana juoksutus vanhaan uomaan oli selvästi normaalia suurempi eli noin 25-30 m³/s.

Lisätietoja:

  • Sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos Seinäjoen Energia Oy:sta, kari.roos@sen.fi, puh. 0207 601 416.
  • Seinäjoen vesistön säännöstelystä lisätietoja antavat ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829 ja johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
     
  • Kyrkösjärven ja Kalajärven reaaliaikaisia vedenkorkeustietoja ja muitakin alueen ajankohtaisia vesistötietoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ymparisto.fi -palvelun kautta: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet

Päivitetty