Tiedotteet 2019

Koitereen säännöstelysuositukset toteutuneet hyvin (Pohjois-Karjala)

Koitereen säännöstelyn kehittämisen järjestyksessä toinen seurantaraportti on ilmestynyt. Selvityksen mukaan vuonna 2006 hyväksytyt suositukset ovat toteutuneet tarkastelujaksolla 2012–2017 pääosin hyvin, ja järven käyttäjät ovat olleet yleisesti ottaen tyytyväisiä virkistyskäyttöolosuhteisiin. Suositukset koskevat säännöstelykäytännön parantamista, rantojen kunnostusta, kalakantojen hoitoa ja kalastusta, virkistyskäyttöä ja veneilyä, yhteistyötä ja viestintää sekä seurantaa ja jatkotutkimuksia. Suositukset ovat ehdollisia, ja ne pyrkivät huomioimaan järven käytön ja luonnonolosuhteet kokonaisuutena. Iso osa suosituksista toteutettiin jo edellisellä seurantajaksolla 2007–2011.

Tarkastelujaksolle sattui erittäin sateinen kesä 2012 sekä Pamilon voimalaitoksen maapatojen kunnostus. Maapatotyö vaikutti vedenkorkeuksiin kesinä 2013–2014, jolloin kaikkia vedenkorkeussuosituksia ei ollut mahdollista noudattaa.

Koitereen kalatalousalueen puheenjohtaja Petteri Tahvanainen pitää säännöstelyn kehittämistyötä hyödyllisenä. "Työllä on pystytty vähentämään ennakkoluuloja eri osapuolten välillä", toteaa Tahvanainen. Ilomantsin kunnan edustajana ja samalla ranta-asukkaana ja järven käyttäjänä työssä mukana ollut Eila Piippo kertoo, että vedenkorkeussuositukset eri vuodenaikoina ovat olleet hyödyllisiä virkistyskäytölle ja kalastajille. "Me Koitereella liikkujat ja Vattenfall Oy tarvitsemme toisiamme", tiivistää Piippo yhteistyön merkityksen.

Vuosittain kokoontuvassa Koitereen säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmässä on alueen kyläyhdistysten ja kalatalousalueiden sekä Ilomantsin kunnan, Luonnonvarakeskuksen, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin, kalatalousviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus), voimayhtiön (Vattenfall Sähköntuotanto Oy) ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen edustus. Hyvässä hengessä tehtyä yhteistyötä ryhmässä on jatkunut jo 13 vuotta. Jatkotoimenpiteinä esitetään yhteistyön edelleen kehittämistä ja laajentamista paikallisten toimijoiden kanssa kohti kokonaisvaltaista vesien käytön ja tilan edistämistä.

Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-822-2

Lisätietoa Koitereen säännöstelystä: https://www.ilomantsi.fi/koitereen-saannostely

Lisätietoja

Teppo Linjama, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 199, teppo.linjama(at)ely-keskus.fi
Eila Piippo, Ilomantsin kunta, puh. 0400 295 544
Petteri Tahvanainen, Koitereen kalatalousalue, puh. 040 578 8078
Teemu Sarnola, Vattenfall Sähköntuotanto Oy, puh. 040 5796 177, teemu.sarnola(at)vattenfall.com


Päivitetty