Tiedotteet 2019

KIPSI-hankkeen markkinatiedustelu 10. – 17.12.2019

Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa kuormitusta. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelma ja hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus.

KIPSI-hanke on avannut ennakkoilmoituksen markkinatiedustelusta HILMA-Julkiset hankinnat -palvelussa koskien Saaristomeren valuma-alueen peltojen kipsikäsittelyä. Markkinatiedustelulla kartoitetaan potentiaalisia tarjoajia, markkinoilla olevan kipsin laatua ja määrää sekä logistiikkaan liittyviä kysymyksiä. Markkinatiedustelu on avoinna 17.12. saakka. Kiinnostuneiden tahojen on mahdollista ilmoittautua tekniseen vuoropuheluun. Varsinainen tarjouspyyntö on tarkoitus avata tammikuun alussa 2020.

Kipsikäsittelyä tullaan tarjoamaan viljelijöille keväällä Vipu – viljelijän verkkoasiointi -palvelun kautta niille peltolohkoille, joille kipsi soveltuu maanparannusaineeksi. Lopullinen käsiteltävä pinta-ala riippuu siitä  kuinka moni viljelijä lähtee hankkeeseen mukaan.

Ennakkoilmoitus markkinatiedustelusta:

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille (HILMA-Julkiset hankinnat)


Lisätietoja:

Pekka Salminen
Projektipäällikkö (KIPSI-hanke)

pekka.salminen@ely-keskus.fi

Puhelin 050 3977 354, vaihde 0295 022 500


Päivitetty