Tiedotteet 2019

Automaattinen liikennevalvonta laajenee valtatielle 5 Kajaanin seudulle (Kainuu)

ITM Finland rakennuttaa valtatielle 5 Kajaanin seudulle automaattisen liikennevalvonnan. Valvontajakso rakennetaan Mainuan (valtatie 28) ja Vartiuksentien (kantatie 89) välille ja se on pituudeltaan 47 kilometriä. Kohteeseen tulee yhteensä 14 uuden sukupolven ns. tracking radar -tutkateknologiaan perustuvaa valvontapistettä.

ITM Finland on vastannut hankkeen rakennussuunnitelmien laatimisesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman esisuunnittelun pohjalta. ELY-keskus on vastannut myös toteutukseen liittyvästä alueellisesta vuoropuhelusta.

Automaattivalvonnan rakentamisen perusteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. Tutkimusten mukaan automaattivalvonta vähentää erityisesti vakaviin henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia.

Nyt rakennettavalla valvontajaksolla on sattunut vuosittain keskimäärin 32 onnettomuutta, joista 7 on johtanut henkilövahinkoihin. Jaksolla sijaitsevien liikenteen mittauspisteiden kohdalla ylinopeutta on ajanut kesäisin keskimäärin neljännes ja talvisin jopa kaksi kolmasosaa autoilijoista.

Valtatien 5 keskimääräinen liikennemäärä Kajaanin keskustan kohdalla on 6 500 – 9 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valvontajakson eteläpäässä vuorokausiliikennemäärä on keskimäärin 4 500 ja pohjoispäässä 3 000 ajoneuvoa.

Hankkeen urakoitsijaksi on kilpailutuksen myötä valittu Normivalaistus Oy. Urakkahinta on 140 000 euroa (alv 0 %). Työt maastossa käynnistyvät syyskuun lopulla 2019 ja valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Työstä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle.

Lisätietoja:

Olli Rossi, ITM Finland, p. 050 475 9307, etunimi.sukunimi@tmfg.fi
Jani Huttula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040 5850 832, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi            
Pentti Haavisto, Normivalaistus Oy, p. 050 412 3387, etunimi.sukunimi@normi.fi
Pasi Rissanen, Oulun poliisilaitos, p. 0295 464 097, etunimi.sukunimi@poliisi.fi


Päivitetty