Tiedotteet 2019

Alle 30-vuotiaiden työttömyys laskee muita nopeammin (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli lokakuun lopussa yhteensä 66 825 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 147 (-1,7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (15 814) ja erityisasiantuntijoiden (11 375) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla keväästä lähtien. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 7,8 %.

Nuorten työttömyys laskee muita ikäryhmiä nopeammin. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 5 758, mikä on 609 (-9,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 21 925, mikä on 757 (-3,3 %) vähemmän kuin vuoden 2018 lokakuun lopussa.  Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 11 592, mikä on 409 (-3,4 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Työvoiman kysynnän kasvu on jatkunut, mutta hidastuen. Uusia avoimia työpaikkoja oli lokakuun aikana haussa 26 494 eli 3 547 (15,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli myyjien, rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden, rakennusalan avustavissa tehtävissä, talonrakentajien sekä toimisto- ja laitossiivoojien nimikkeissä.

Koko katsaus on luettavissa täältä


Päivitetty