Tiedotteet 2018

Valuma-alueen toimilla ja kalatiellä Piipsjärvi kohti hyvää tilaa (Pohjois-Pohjanmaa)

Piipsjärven kyläyhdistys haki Piipsjärveä keväällä 2017 VYYHTI II -hankkeen pilottisuunnittelukohteeksi. Piipsjärvi valittiin pilottisuunnittelualueeksi ja kohteella on tehty valuma-alueella tapahtuvaa kunnostussuunnittelua ja mietitty maatalouden vesiensuojelua viljelijöiden kanssa.

Työn tähänastisia tuloksia esitellään vesistökunnostusillassa Piipsjärven koululla keskiviikkona 21. helmikuuta. Tilaisuuden järjestävät Piipsjärven kyläyhdistys, ProAgria Oulun VYYHTI II -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Maa- ja metsätalousalueiden kuivatukseen liittyvät haasteet ovat nousseet maastotarkasteluissa esille. Maanomistajia kannustetaan ottamaan hankkeen asiantuntijoihin yhteyttä, jolloin voidaan miettiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.    

Aiemmin kuivatun Piipsjärven vesipinta nostettiin 1970-luvulla rakentamalla järven luusuaan pohjapato. Pohjapato toimii kuitenkin kalojen vaellusesteenä ja veden korkeusvaihtelun rytmi poikkeaa luontaisesta. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pohjapadon käytöstä ja hoidosta vastaa Oulaisten kaupunki.

Käynnissä olevassa ELY-keskuksen hankkeessa selvitettiin pohjapadon muuttamista siten, että vedenkorkeusvaihtelu olisi nykyistä luonnonmukaisempi, mutta siitä ei aiheutuisi haittaa ranta-alueen tai järven käytölle. Selvitysten päätelmänä oli, ettei nykyinen vedenkorkeusvaihtelu järvessä estä saavuttamasta vesienhoitolain mukaista hyvän tilaa. Päädyttiin esittämään, ettei patoon tehtäisi vedenkorkeuksiin vaikuttavia muutoksia, mutta pohjapadon länsipuolelle rakennettaisiin luonnonmukainen kalatie. Silloin kaloilla olisi esteetön vaellusreitti lähialueelta ja aina mereltä asti Piipsjärveen ja Piipsanjoen yläosalle.

Lisätietoja:

Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Kalle Hellström, ProAgria Oulu/Oulun maa- ja kotitalousnaiset, kalle.hellstrom(at)maajakotitalousnaiset.fi, p. 043 8255253.


Päivitetty