Tiedotteet 2018

Valtatie 3 kevyen liikenteen alikulkukäytävä uusitaan Hämeenkyrössä (Pirkanmaa)

Kyröskosken eritasoliittymän rakentaminen valtatie 3:lla etenee suunnitellusti ja aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyitä myös kevyelle liikenteelle. Ensi viikolla käynnistyvien rakennustöiden yhteydessä Nuutinristin nykyinen kevyen liikenteen alikulkukäytävä puretaan ja korvataan uudella alikulkukäytävällä.

Uuden alikulkukäytävän rakentamisen ajan nykyinen Nuutinristin kevyen liikenteen alikulku on poissa käytöstä 30 päivän ajan 17.9.–16.10.2018. Tuona aikana kevyellä liikenteellä ei ole Nuutinristin kohdalla käytössään valtatie 3:n alittavaa yhteyttä Järvenkylän ja Kyröskosken välillä. Alikulkuyhteyden katkon aikana Hämeenkyrön kunta järjestää koulukyydityksen sitä tarvitseville koululaisille.

Tienparannustyöt kokonaan valmiina vuonna 2019

ELY-keskus käynnisti Hämeenkyrössä valtatie 3 parantamistyöt Kostulan ja Kyröskosken välillä toukokuussa 2018. Tienparannustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kostula–Kyröskoski -hanke on yksi Pirkanmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon lisärahoituskohteista.

Liite               Kartta liikennejärjestelyistä

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Rakennuttajakonsultti Pietari Kousa, p. 040 147 6715, Ramboll Finland Oy
  • Työnjohtaja Saara Jaakkola, NCC Oy, p. 045 631 1202

Koulukyydityksiin liittyvät yhteydenotot:

  • Rehtori Kalle Nuoranne, p. 050 502 3717, Kyröskosken koulu

Päivitetty