Tiedotteet 2018

Tienpäällä korjataan ja rakennetaan pientä ja suurta (Keski-Suomi)

Kuluvalle vuodelle Keski-Suomen ELY-keskukselle on myönnetty tienpitoon ja liikenteeseen 41 miljoonaa euroa. Suurimman osuuden vie tienpito 35 miljoonan osuudella. Se sisältää esimerkiksi päällystystyöt. Loput 6 miljoonaa euroa jakautuvat muun muassa joukkoliikennepalvelujen ostoihin, tie- ja rata-alueiden lunastuksiin ja yksityisteiden valtionavustuksiin.

Vuosi 2018 on viimeisin korjausvelkaohjelman lisärahoituksen vuosi. Tänä vuonna korjausvelkaohjelman työt näkyvät Laukaassa Vuonteensalmen uuden sillan rakentamisena, sorateiden kunnostustöinä ja seututieverkon päällystystöinä.

Tienpidon ja liikenteen näkymiä Keski-Suomessa kertoo päälinjaukset

ELY-keskus julkaisee tässä yhteydessä tuttuun tapaan raportin siitä, mitä kaikkea tulevan kesän ja syksyn aikana maakuntamme teillä tullaan tekemään. Raportin avaussanoissa liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Jukka Lehtinen kertoo vuoden olevan vilkkaan korjaamisen ja uuden rakentamisen aikaa.

Kirri-Tikkakoski -suurhanke nytkähtää käyntiin, joskin vielä tänä vuonna Liikenneviraston johdolla enemmänkin jatkosuunnittelun ja toteutuksen valmistelun merkeissä. Se näkyy esimerkiksi puun poistoina tulevan tielinjauksen alta.

– Uutta päällystettä maakunnan tiet saavat kesän mittaan noin 150 kilometrin verran ja routimisherkkiä sorateitä kunnostetaan vastaamaan raskaan liikenteen vaatimuksia. Jyväskylän tuntumassa Rauhanlahden voimalaitoksen vieressä sijaitseva risteyssilta peruskorjataan. Korjaus tulee aiheuttamaan liikennehaittaa Vaajakosken moottoritielle, Tiina Lamminmäki ELY-keskuksesta antaa esimerkkejä.

Tienpidon ja liikenteen näkymiä Keski-Suomessa (issuu.com)

Tienpidon ja liikenteen näkymiä Keski-Suomessa (pdf, 2,5 Mt)

Kartta Keski-Suomen tienpidon ohjelma 2018 (pdf, n. 5 Mt)


Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Tienpidon suunnittelu
Jari Mikkonen
p. 0295 024 703


Päivitetty