Tiedotteet 2018

Rauma-Eurajoki-Pori -bussiliikenteessä muutoksia 4.6.2018 alkaen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Rauma-Eurajoki-Pori –vakiovuoroliikenteen nykyinen liikennöintisopimus päättyy 3.6.2018. ELY-keskus on kevään aikana kilpailuttanut liikenteen. Hankintaan osallistuvat ELY-keskuksen lisäksi Porin ja Rauman kaupungit sekä Eurajoen kunta. Uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaa 4.6.2018. Uuden sopimuksen myötä tulee muutoksia Rauma-Eurajoki-Pori -vakiovuoroliikenteen reittiin, päätepysäkkiin ja vuoromääriin, sen sijaan lipputuotteet säilyvät ennallaan. 

Uudessa sopimuksessa vuoromäärä talviarkena on hieman nykyistä suurempi. Oleellinen muutos nykytilanteeseen on, että vuorot eivät enää jatka Porissa kauppatorille, vaan reitin päätepiste on syksyllä 2017 avautunut Matkakeskus. Yhteys kauppatorille säilyy Porin Cityliikenteen avulla. Cityliikenne on tiheän vuorovälin liikennettä joka parantaa Porin keskusta-alueella liikkumista sekä tuo liikennöintikäytävän palvelut lähemmäs toisiaan. Citylinjalla operoi kolme Porin Linjat Oy:n matalalattiabussia. Toinen oleellinen muutos on, että kaikki Rauma-Eurajoki-Pori -vuorot kulkevat Porissa Satakunnan keskussairaalan sairaalan kautta. Päätökseen vaikutti oleellisesti Rauman aluesairaalan toimintojen siirtyminen Satakunnan keskussairaalaan. Lisäksi sairaalan työntekijöiden toiveesta johtuen kokeillaan myös paremmin kohdennettua liikennettä sairaalalle. ELY-keskus on hankkinut erillisen vuoroparin vuoden loppuun saakka, jotta voidaan todeta onko vuoroille todellista tarvetta. Vuoroparin jatkosta päätetään loppusyksyllä, kun matkustuksesta on saatu riittävät toteumatiedot.

Lipputuotteisiin ei ole tulossa oleellisia asiakkaille näkyviä muutoksia. Jatkomatkat Porin Cityliikenteessä sisältyvät kaikkien Rauma-Eurajoki-Pori –liikenteen lipputuotteiden hintoihin. Cityliikenteestä voi myös ostaa suoraan Pori-Eurajoki-Rauma liikenteeseen lipun ilman lisäkustannuksia. Kausilippuihin sisältyy matkustusoikeus Porin ja Rauman kaupunkiliikenteissä, kuten tälläkin hetkellä.

Rauma-Pori –joukkoliikennettä on nykyisellään liikennöity vanhan joukkoliikennelainsäädännön mukaisella siirtymäajan liikennöintisopimuksella. Sopimusta ei lain mukaan voinut jatkaa. Liikenteen järjestämiseksi on nykyisen lainsäädännön mukaan kaksi vaihtoehtoa – joko liikenne jätetään markkinaehtoiseksi tai se kilpailutetaan. ELY-keskus ja kunnat päätyivät neuvottelujen päätteeksi kilpailuttamaan liikenteen. Päätökseen vaikuttivat muun muassa nykyiseen liikenteeseen kohdistuva merkittävä julkisen tuen määrä sekä suuret pendelöintimäärät kaupunkien välillä. Kilpailuttamalla liikenteen ELY-keskus ja kunnat pystyvät vaikuttamaan liikenteen aikatauluihin, vuoromäärään ja lippujen hintoihin sekä varmistamaan vakaan vuorotarjonnan myös jatkossa.

Uusi sopimus on kolmen vuoden mittainen ja siihen sisältyy kahden vuoden optiomahdollisuus. Sopimuksen nettokustannus on n. 320 000 € vuodessa. Yrittäjänä liikenteessä jatkaa Satakunnan Liikenne Oy.

Lisätietoja aikatauluista ja lipputuotteista:

www.satakunnanliikenne.fi

www.matkahuolto.fi

Lisätietoja hankinnasta:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: joukkoliikenteen projektipäälliköt Markus Kivelä, p. 050 396 3107 ja Soile Koskela, p. 040 749 5899

- Porin kaupunki: liikennesuunnittelija Matti Järvinen, p. 044 701 1698 ja joukkoliikennesuunnittelija Jouni Kärki, p. 044 701 1732

- Rauman kaupunki: logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen, p. 040 172 9514

- Eurajoen kunta: kehitysjohtaja Johanna Huhtala, p. 044 312 4367

 

 


Päivitetty