Tiedotteet 2018

Raaseporin, Hangon, Siuntion ja Inkoon pohjavesialueiden tarkistettujen luokitusten ja rajausten nähtävillä pitäminen (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laittanut nähtäville Raaseporin, Hangon, Siuntion ja Inkoon pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset. Kuntien pohjavesialueet kuulutetaan uudestaan, koska niistä puuttuivat kielilain mukaiset ruotsinkieliset liitetiedostot. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvää lisätietoa ELY-keskukselle, edellisessä kuulemisessa 13.8.2018–14.9.2018 toimitetut tiedot on otettu huomioon. Tietojen viimeinen toimituspäivä on 31.1.2019. Tarkemmat ohjeet tietojen toimittamiseen on kerrottu kuulutuksissa.

Lakimuutoksen myötä aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat on korvattu uusilla luokilla, joita ovat luokka 1 (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) ja 2 (muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue).

Mukaan luokitukseen on tullut E-luokka, johon luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä merkittävä ja lailla suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Näitä ekosysteemejä ovat esimerkiksi lähteet, lähdevaikutteiset suot ja lähdelammet, sekä muut pohjavedestä riippuvaiset luontotyypit. Jos 1 tai 2-luokkiin luokitellut pohjavesialueet samalla ylläpitävät edellä mainittua ekosysteemiä, niille lisätään merkintä E (1E tai 2E -luokka). Pohjavesialue voidaan luokitella pelkästään E-luokkaan silloin, kun pohjavesialue ei sovellu vedenhankintakäyttöön, mutta alue kuitenkin ylläpitää edellä kuvailtua ekosysteemiä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs. 00520 Helsinki sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely

 

Lisätietoja asiasta antaa:

  • Geologi Esko Nylander, esko.nylander@ely-keskus.fi
  • Suunnittelija Vilma Lindgren, vilma.lindgren@ely-keskus.fi

 


Päivitetty