Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 2.1.2018 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,27 m, mikä on 22 cm enemmän kuin ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Kallaveden pinnannousua on hillinnyt syyskuun puolivälissä Naapuskosken padosta aloitettu lisäjuoksutus. Myöhemmin on aloitettu juoksutus myös Konnuskosken tulvaluukusta. Kallaveden tulvaennuste on niin korkealla, että juoksutusta pikemmin lisätään kuin lopetetaan lähiaikoina. Tarkoitus on, että Kallavesi ei merkittävästi nouse nykyisestään ennen varsinaista kevättulvaa. Tästä on ainakin se seuraus, että jäätilanne tulee olemaan huono Hartikansalon itäpuolisella vesialueella.

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi Kiuruvesi on yritetty pitää kesäajan säännöstelykorkeuksien mukaisissa pinnoissa suurilla juoksutuksilla. Välillä on kuitenkin tapahtunut pari nousupiikkiä yli säännöstelyn tavoite tason. Märkään syksyyn on reagoitu pitämällä vedenpinnan tavoitetasot ylärajojen alapuolella, jotta jäisi reagointiaikaa valunnan muutoksiin.  

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut syyskuun matalimmista päivistä 45 cm ja nousu vaikuttaa jatkuvan. Haukiveden pinta on 65 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja poikkeama kasvaa edelleen, koska pitkäaikaiskeskiarvo on laskeva. Taso näyttäisi kuitenkin pysyvän Saimaan normaalivyöhykkeellä.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstellyt vedenkorkeudet ovat 10 - 20 cm alle säännöstelyrajan ja juoksutukset ovat ajankohtaan nähden suuria. Syväri on 15 cm ja Juojärvi 25 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja lähtövirtaamat ovat olleet keskimääräistä suurempia.  

Rautalammin reitillä Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat nousseet 15 – 30 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolelle. Viimeisen kuukauden aikana suurimmat nousut ovat tapahtuneet reitin alimmissa altaissa ja Hankavesi ja Konnevesi ovat korkeammalla kuin viimevuoden kevättulvassa.

Pohjavesihavaintopaikoilla korkeudet ovat nousseet ja vesivarastot ovat täynnä. Järvien jäätilanne on lumisateiden ja nollan paikkeilla olleiden lämpötilojen vuoksi heikko. Lumen vesiarvo Kuopiosta pohjoiseen on yli 100 mm/m2.  Kattorakenteiden mitoitusarvot ovat vielä selvästi suuremmille lumikuormille, joten omakotitalojen kattorakenteiden kestävyydestä ei ole vielä syytä huolestua. Laajojen hallirakennusten ja vaihtelevan muotoisten rakennusyhdistelmien katoilla saattaa olla erityisiä lumen kertymistä edistäviä rakenteita, joiden vuoksi tuotantorakennusten omistajien on syytä seurata katolle kertyviä lumikuormia.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty