Tiedotteet 2018

Pohjois-Karjalaan ennustetaan tavanomaista suurempia kevättulvia, Pielisellä aloitetaan poikkeusjuoksutus (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan vesistöille ennustetaan monin paikoin tavanomaista suurempia kevättulvia. Lumen vesiarvo on maakunnassa laajalti noin 50 % yli tavanomaisen, ja ainoastaan maakunnan eteläosissa lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden keskimääräinen. Pienemmillä vesistöillä tulvahuiput ajoittunevat toukokuun puolenvälin tienoille, suuremmilla vesistöillä kesäkuun puolelle.

Erityisesti säännöstelemättömän Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan nousevan kesäkuussa harvinaisen korkealle, luonnonmukaisesti juoksutettuna suunnilleen samalle tasolle kuin vuonna 1962 (NN+94,73 m), mikä on noin 1,2 metriä enemmän kuin vedenkorkeus tällä hetkellä. Pieliselle ennustettujen tulvavahinkojen rajoittamiseksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemuksesta myöntänyt 19.4.2018 luvan poiketa Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta. Luonnonmukaiseen virtaamaan nähden enintään 100 m3/s:n lisäjuoksutuksilla voidaan leikata tulvahuippua Pielisellä noin 20–25 cm. Pielisjoen virtaamaa ryhdytään kasvattamaan vähitellen perjantaista 20.4. alkaen nykyisestä reilusta 200 m3/s:stä reiluun 300 m3/s:iin. Pielisjoen (Kaltimo) virtaamaa ei lisäjuoksutuksin kasvateta yli 500 m3/s:n. Pielisen vedenkorkeus on tarkoitus palauttaa takaisin luonnonmukaiselle tasolleen virtaamaa vastaavasti pienentämällä syksyn aikana tulvatilanteen mentyä ohitse.

Saimaan järvialtaaseen kuuluvien Pyhäselän ja Oriveden sekä Saimaan vedenpinnat ovat tällä hetkellä keskimääräisissä tulvakorkeuksissaan ja noin 50 cm yli ajankohdan pitkäaikaisten keskiarvojensa. Vedenkorkeuden Saimaalla ennustetaan nousevan kesä-heinäkuuhun mennessä tämänhetkisestä vielä noin 40 cm, ei kuitenkaan todennäköisesti aivan niin korkealle kuin kesällä 2012. Saimaan vedenkorkeus on noin 22–23 cm luonnonmukaisen tasonsa alapuolella, sillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä Vuokseen on helmikuusta saakka lisäjuoksutettu luonnonmukaista suurempaa virtaamaa. Pielisen lisäjuoksutuksen vaikutus Saimaan vedenkorkeuteen puolestaan rajoitetaan enintään 5 cm:iin.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa maakunnan vesitilannetta. Vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamaennusteita laatii Tulvakeskus, joka on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen yhteinen palvelu. Vesistöennusteiden toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi lähiviikkojen sateet.

Kuuleminen tulvariskien hallinnan suunnittelusta sekä vesienhoidon suunnittelusta on käynnissä 9.7.2018 saakka. Kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt voivat kertoa mielipiteensä, mihin tulvariskien hallinnan suunnittelussa sekä vesienhoidon suunnittelussa pitäisi kiinnittää huomiota: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.


Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Teppo Linjama, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 199, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty