Tiedotteet 2018

Matkailudiili tuo yhteen matkailualan työnhakijat ja avoimet työpaikat

Matkailu on kasvanut yhdeksi maailman suurimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Matkailualasta on tullut myös kansallisesti merkittävä vientitoimiala, joka luo uusia yrityksiä, infrastruktuuria, työtä ja toimeentuloa. Matkailutoimiala työllistää n. 140 000 henkilöä eli 5,5 prosenttia kaikista Suomen työllisistä. Työllistävin toimiala on ravitsemistoiminta, jolla työskentelee noin puolet matkailutoimialojen työvoimasta.

Matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Kasvun myötä monen matkailualan yrityksen haasteeksi on noussut osaavan työvoiman löytäminen. Syinä rekrytointiongelmiin ovat mm. matkailutyön sesonkiluonteisuus sekä liikkuvuuteen ja asumiseen liittyvät ongelmat.

Matkailudiili on valtakunnallinen matkailun kohtaannon toimenpideohjelma, jossa etsitään uusia keinoja saattaa yhteen matkailualan työnhakijat ja avoimet työpaikat. Ratkaisuja matkailun kohtaantohaasteisiin haetaan tiivistämällä matkailutyöhön liittyvien toimijoiden yhteistyötä, kohentamalla matkailutyön imagoa viestinnän keinoin sekä ostopalveluina hankittavien alueellisten pilottikokeilujen avulla.

Matkailudiilin alueellisilla pilottikokeiluilla kokeillaan uusia malleja matkailualalle työllistymisen edistämiseksi

Matkailudiilin tavoitteena on löytää matkailualan työpaikkojen ja työntekijöiden parempaa kohtaamista edistävät palvelut ja toimintamallit, jotka huomioivat alueiden erityispiirteet. Onnistuneet kokeilut tuovat siirrettävissä olevia toimintamalleja työllistymisen edistämiseksi yli toimialarajojen.

Matkailudiilin hankinnat käynnistettiin markkinavuoropuhelulla, jossa esille nousivat mm. matkailualan imagon kohottaminen, maahanmuuttajien kannustaminen matkailualalle sekä matkailualan digitaaliset ratkaisut. Matkailudiilin kokeiluhankinnat on tehty perinteisiin julkisiin hankintoihin verraten aivan uudella tavalla. Hankittavien kokeilujen sisältöä ei määritelty tarkasti, vaan palveluntuottajat pääsivät tarjoamaan innovatiivisia uusia malleja työllistymis- ja palvelukokeiluista matkailualalle.

Matkailualan kohtaantohaasteiden ratkaiseminen koetaan selkeästi alalla tärkeäksi yhteiseksi tehtäväksi, mutta keinojen löytämiseksi täytyy miettiä uusia tapoja toimia, kertoo Matkailudiilin projektipäällikkö Johanna Kallunki.
- Olemme positiivisesti yllättyneitä palveluntuottajien innovoimista kokeilusisällöistä. Kokeiluja tulee mm. matkailualalle työllistymisen edistämiseksi, alan digiratkaisuihin, matkailualan imagon kohottamiseen sekä maahanmuuttajien alalle työllistymiseen liittyen, sanoo Kallunki.
Hankkeessa toteutetaan vuoden aikana yli kaksikymmentä kokeilua valtakunnallisesti ja useat markkinavuoropuhelussa esille nousseet ideat tulevat testattavaksi.

Matkailudiilin kokeilut toteutetaan valtakunnallisesti neljällä alueella vuoden 2018 aikana. Kokeilujen tuloksia tullaan esittelemään syksyllä eri matkailualan tapahtumissa ja Matkailudiilin sidosryhmätilaisuuksissa.

Hankkeessa käydään aktiivista vuoropuhelua ja tehdään tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat  edunvalvontajärjestöt, oppilaitokset, henkilöstöpalveluyritykset sekä matkailutoimijat. Hankkeessa uskotaan vahvasti siihen että matkailualan kohtaantohaasteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja pitkäjänteisellä yhteisellä tekemisellä eri sidosryhmien kesken.

Matkailun kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön 5.3.2018 julkaisemasta Matkailudiilin tiedotteesta

 

Tulevia tapahtumia:

6.6.                      Kuopio: Matkailudiilin aamiaisinfo & verkostoitumistilaisuus

7.6.                      Vaasa: Matkailudiilin aamiaisinfo & verkostoitumistilaisuus
8.6.                      Helsinki: Matkailudiilin aamiaisinfo & verkostoitumistilaisuus

12.6.                   Oulu: Matkailudiilin aamiaisinfo & verkostoitumistilaisuus

31.8.                   Oulun Matkailufoorumi

20.-21.9.            Lapin Matkailuparlamentti

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Kallunki, johanna.kallunki@ely-keskus.fi, p. 029 50 38070
Matkailudiilin nettisivut

Lähteet: Tilastokeskus, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry


Päivitetty