Tiedotteet 2018

Kalatalousalueiden toiminta käynnistyy 2019 (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)

Kalatalousasioista vastaavat ELY-keskukset, Lappi, Pohjois-Savo ja Varsinais-Suomi, antoivat joulukuussa 2017 päätökset uusien kalatalousalueiden rajoista koko maahan.  Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa 1.1.2019. ELY-keskukset kutsuvat koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019. Kokouskutsut ja muu materiaali tulee nähtäville ELY-keskuksen verkkosivuille 2.1.2019 alkaen.

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskukset antoivat joulukuussa 2017 päätökset uusien kalatalousalueiden rajoista. Kalatalousviranomaisen päätökset 118 kalatalousalueen rajoista olivat pääsääntöisesti yhteistyöryhmien ehdotusten mukaisia. Alueita määritettäessä otettiin huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Uusien kalatalousalueiden perustamiskokoukset järjestetään tammi-helmikuussa 2019

ELY-keskukset kutsuvat koolle kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset heti alkuvuodesta 2019. Kokouskutsut ja muu materiaali on nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla: Kalatalousalueet ja kalavesien omistus. Kokouskutsuja julkaistaan 2.1.2019 alkaen, aina vähintään 14 vuorokautta ennen kyseisen kalatalousalueen kokousta. Kalatalousalueiden ensimmäisten yleiskokousten kokouspöytäkirjat ovat luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilla kokousten jälkeen vähintään kokouksen oikaisuvaatimusajan päättymiseen asti. Kalatalousalueiden rajat näkyvät karttapalvelussa (hkp.maanmittauslaitos.fi)

Kalatalousalueella toimitaan yhteistyössä

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueen kokouksissa päätäntävaltaa käyttävät vesialueiden omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöjen edustajat. Lisäksi kokouksiin voivat lähettää edustajansa alueelliset ympäristö- ja luontojärjestöt sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjät, joilla on alueen kokouksissa puheoikeus.

Jotta vesialueen omistajan, osakaskunnan tai vesialueiden omistajien yhteenliittymän edustajan osallistumisoikeus ja äänioikeus yleiskokouksessa voidaan todeta, osallistujan on pystyttävä osoittamaan, mitä kiinteistörekisteriyksikköä tai -yksikköjä (kiinteistörekisterinumerot) hän edustaa, ja että hänellä on laillinen oikeus edustaa näitä yksikköjä.

Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous mm. päättää alueen järjestäytymisestä, valitsee hallituksen ja valmistelee säännöt toimintaansa varten ELY-keskuksen vahvistettavaksi. Kokouksen jälkeen alue valitsee itselleen toiminnanjohtajan ja käynnistää alueensa kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelun. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Pohjanmaa, Vaasa:
kalastusmestari Kyösti Nousiainen, p. 0295 028 602
kalastusbiologi Eeva Ruotsalainen, p. 0295 028 613              

Varsinais-Suomi, Turku:
kalastusmestari Juhani Salmi, p. 0295 023 026
kalastusbiologi Leena Rannikko, p, 0295 022 649

Uusimaa, Helsinki:
kalatalousasiantuntija Mikko Koivurinta, p. 0295 021 080
kalastusbiologi Perttu Tamminen, p 0295 021 215

Kaakkois-Suomi, Kouvola:
kalastusmestari Vesa Vanninen, p. 0295 029 095
kalastusbiologi Miia Muhonen, p. 0295 029 065

Rannikko-Suomen kalatalouspalvelut -sähköposti: varely.kalavarat@ely-keskus.fi
 

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty kolmeen ELY-keskukseen:

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)
Lapin ELY-keskus vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)


Päivitetty