Tiedotteet 2018

Evijärven säännöstelypatoa kunnostetaan (Etelä-Pohjanmaa)

Evijärven pintaa säätelevää Kaarenhaaran säännöstelypatoa kunnostetaan marraskuun aikana. Padon keskimmäisen luukun eli ns. sektoriluukun alapuolella olevan settikynnys korjataan sukellustyönä. Työ on välttämätön, jotta laajempi kunnostustyö voidaan toteuttaa ensi vuonna. Sukellustyön arvioidaan kestävän vielä tämän viikon ajan. Ensi vuonna Kaarenhaaran padolle kunnostetaan sektoriluukun pohjalaatta, maalataan sektoriluukku sekä uusitaan pielimuurissa olevat luukun johteet.

Kunnostustöiden aikana Evijärven pintaa normaalisti säätelevä sektoriluukku ei ole ollut käytössä, vaan juoksutus tapahtuu toisen tulvaluukun kautta. Mahdollisten sateiden varalta Evijärven pintaa on laskettu ennen työn aloittamista noin 10 cm, koska kunnostustyön suorittamisen aikana juoksutuksen tulee olla mahdollisimman pieni. Evijärven pinta on palautunut säännöstelyn tavoitevyöhykkeen ylärajan tuntumaan tällä viikolla.

Syksyllä 2017 Evijärven Kaarenhaaran padon kuntotarkastuksessa havaittiin rakennevaurioita. Tämän jälkeen sektoriluukun alapuoli kuivattiin ja pato tarkastettiin korjaussuunnitelman tekemiseksi. Pahiten vaurioituneita padon betoniosia korjattiin jo osin tarkastuksen yhteydessä.

Evijärven säännöstelystä ja säännöstelypadon kunnostuksesta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kunnostustyön kustannusarvio on yhteensä noin 300 000 euroa.

Lisätietoja:

Kunnostustyö:

  • Tekninen asiantuntija Juha Jyrkkä, puh. 0295 027 817
  • Vesitalousasiantuntija Usko Lintinen, puh. 0295 027 872

Säännöstely:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

Päivitetty