Tiedotteet 2018

 Elinvoima lisääntyy Lapissa (Lappi)

Vahva taloustilanne ja maailmankaupan hyvä veto näkyvät lappilaisyritysten tunnusluvuissa. Kova kasvu osoittaa, että vientivetoisella teollisuudella ja palveluvaltaisella matkailulla on kysyntää ja vetovoimaa kansainvälisesti. Muutokset suhdanteissa sekä raaka-aineiden kysyntä- ja tarjontatilanteissa voivat olla hyvinkin ennalta arvaamattomia.

Luonnonvarojen jalostaminen ja jalostusasteen nostaminen ovat mahdollisuus ja haaste. Luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen edellyttää, että huomioidaan eri elinkeinot, luonnonvarojen käyttö ja luonnonsuojelu sekä panostetaan riittävästi yhteensovittamiseen. Resurssitehokkuus ja teknologioiden kehittyminen tuovat uusia mahdollisuuksia jalostusasteen nostamiseen ja ympäristöystävälliseen teknologiaan. Kiertotaloudesta ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä on nousemassa Lapille uutta ympäristöliiketoimintaa.

Lappiin suunnitellut suurhankkeet tulevat lisäämään entisestään Lapin satamien tarpeita sekä tie- ja ratayhteyksien kehittämistarpeita. Suurteollisuus ja kasvava matkailu ovat merkittäviä perustekijöitä kuljetusvirtojen kasvuun.

Matkailun vahva kasvu näkyy koko Lapin alueelle ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Lappi on hyötynyt kansainvälisistä trendeistä, jotka suosivat turvallisuutta, puhtautta ja aitoutta.

Toimivien kaivosten tilanne on vakaa ja yhtiöt ovat investoinneillaan turvanneet toimintojensa jatkumisen vuosiksi. Kokonaislouhintamäärät olivat vuonna 2017 suurimmat kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Malminetsinnän kasvu on ollut tasaisen vahvaa. Keski-Lapin alue nähdään erityisen kiinnostavana malminetsintäalueena.

Lapin perusmaatalous nojaa edelleen vahvasti maidon- ja lihantuotantoon. Tilalukumäärä on laskenut 5-8 % vuodessa, mutta maitomäärä on pysynyt lähes ennallaan. Maataloustuotannon haastetta ovat lisänneet vaihtelevat vuosittaiset sääolosuhteet.

Elinkeinoelämän vireys sekä vireillä olevat investointi- ja rakennushankkeet heijastuvat työvoiman kysyntänä ja työllisyyden paranemisena. Työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Rekrytointiongelmia kokeneiden työnantajien osuus on sietämättömän korkea ja työvoimapula-ammatteja on aiempaa enemmän ja useammilla aloilla. Osaajien saatavuus on tiedostettu laajasti kasvua rajoittavaksi riskitekijäksi.

 

LISÄTIETOJA

Johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara, puh 0295 039 689
Johtaja Hannu Linjakumpu, puh 0295 037 083

 

LUE LISÄÄ

Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)  
Alueelliset kehitysnäkymät 2/2018 (TEM Alueelliset kehitysnäkymät) 
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.10.2018

 

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Syksyn 2018 katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun aikana.

 


Päivitetty