Tiedotteet 2017

Työttömien määrä vähentynyt edelleen viime vuodesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli lokakuun lopussa lomautetut mukaan lukien 21 600 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä oli 11 600 ja naisia 10 000. Työttömien määrä väheni viime vuoden lokakuuhun verrattuna 4 200:lla (-16 %). Työttömien miesten määrä väheni 19 %:lla ja naisten määrä 14 %:lla edellisvuodesta. Työllistymistä edistävien palvelujen piirissä olevista lähes puolet oli koulutuksessa (omaehtoisessa koulutuksessa 3 300 ja työvoimakoulutuksessa 1 300). Erilaisilla tukimuodoilla työllistettyjä oli noin 1 800, joista yksityisellä sektorilla 65 %. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lokakuun työllisyyskatsauksesta.
    
Kokoaikaisesti lomautettuna oli lokakuun lopussa 700 henkilöä, mikä on 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Syyskuusta lomautettujen määrä lisääntyi 100:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli 50 vähemmän kuin vuosi sitten. Ennakkoilmoituksia alkavista lomautuksista ei TE-toimistoon tullut.  

Lokakuun lopussa nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 3 400, mikä on 1 000 vähemmän (-23 %) kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 200, mikä on 900 (-12 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli lokakuun lopussa 7 100, joista miehiä 4 100 ja naisia 3 000. Pitkäaikaistyöttömiä oli 1 000 (-13 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin; miesten määrä väheni 600:lla ja naisten 400:lla.   

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Lokakuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 5 800 työpaikkaa, mikä on 1 500 enemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin 2 800 eli 600 enemmän kuin vuosi sitten. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 900, joista TE-toimiston hakijalla 700. Kuukauden lopussa avoinna oli edelleen 2 400 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (800), asiantuntijoille (600), rakennus- korjaus- ja valmistusalan työntekijöille (500), erityisasiantuntijoille (300) sekä muille työntekijöille (300).

Palveluissa olevien määrä väheni hieman edellisvuodesta

Lokakuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 9 600 henkilöä, mikä on 250 (-3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuuhun verrattuna palveluissa olevien määrä kuitenkin kasvoi 300:lla. Aktivointiaste oli lokakuun lopussa 30,8 % eli 3,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 5,2 % työvoimasta.

Eniten oli omaehtoisessa koulutuksessa ja työvoimakoulutuksessa olevia (yhteensä 4 600), kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia (2 000) sekä työllistettynä (1 800). Työllistetyistä 65 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Huomattavan paljon väheni vuorotteluvapaasijaisuuksien määrä (-30 %).

Työllisyystilanne parani kaikissa alueen kunnissa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 11,6 %. Työttömyys-aste laski vuoden takaisesta kaikissa alueen kunnissa. Kahdeksassa kunnassa työttömyysaste oli alle 8 %. Matalimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (6,2 %), Limingassa (7,1 %), Alavieskassa ja Hailuodossa
(7,4 %) sekä Merijärvellä ja Pyhäjoella (7,5 %). Korkeimmat työttömyysasteet lokakuun lopussa olivat Pudasjärvellä (15,1 %), Vaalassa (15,0 %) ja Taivalkoskella (14,5 %). Oulun työttömyysaste oli 13,1 %. Koko maan työttömyysaste oli 10,4 %.

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus):
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy perjantaina 22.12.2017

 


Päivitetty