Tiedotteet 2017

Teillä siirrytään talvirajoituksiin tämän viikon lopulla (Itä-Suomi)

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa noin 8500 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 27. päivään mennessä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan 26.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 100 km/h -nopeusrajoituksia jää talveksi voimaan yhteensä 249 km:n matkalle: Etelä-Savoon 67 km, Pohjois-Savoon 76 km ja Pohjois-Karjalaan 106 km. Näistä noin 105 km on korkealuokkaisia teitä, joissa vastakkaiset ajosuunnat on erotettu välikaistalla ja/tai keskikaiteella.

Muilla ympärivuotiseksi jäävillä 100 km/h -talvinopeusosuuksilla tiet ovat kohtuullisen leveitä ja niillä on hyvät näkemät. Liikennemäärät näillä osuuksilla ovat alle 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja päällysteen kunto on hyvä.

Niillä nopeusrajoitukseltaan 100 km/h -teillä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitus 80 km/h.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan eräillä mutkaisilla, kapeilla tai huonokuntoisilla teillä talveksi 70 km:iin/h.                                                 

Viime talven "talvisataset" samoilla tieosuuksilla myös tulevana talvikautena

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on tulevana talvikautena 100 km/h -rajoitus seuraavilla tieosuuksilla:

Valtatie 5 välillä Koirakivi – Uutela
Valtatie 5 välillä Joroinen - Varkauden portti
Valtatie 5 välillä Humalajoki - Kellolahti
Valtatie 5 välillä Kellolahti - Vuorela, muuttuva rajoitus
Valtatie 5 välillä Vuorela - Siilinjärvi
Valtatie 5 Iisalmen ohikulkutie
Valtatie 9 välillä Niittylahti - Repokallio
Valtatie 6 välillä Juuka - Aronsalmi
Valtatie 6 välillä Valtimo - Maanselkä
Valtatie 9 välillä Ylämylly - Joensuu.
Valtatie 23 Alakylän ja Kypäräjärven kohdilla, keskikaiteelliset ohituskaistat
Kantatie 72 välillä Hiirola - Lamminmäki
Kantatie 73 välillä Jamali - Kohtavaaran risteys 
Kantatie 88 välillä Salahmi - Nissilä

Rajoituksia lasketaan joillakin tieosuuksilla vaurioituneiden ja uraisten päällysteiden vuoksi

Talvikaudeksi nopeusrajoitusta alennetaan päällysteen kunnon heikentymisen vuoksi seuraavasti:

Rajoitus alenee 70 km:iin/h
- Leppävirran Kypäräjärvellä valtatie 23:lla, vajaan kuuden kilometrin matkalla
- Kiuruvedellä, maanteillä 5613 ja 7693, molemmissa noin viiden kilometrin matkalla.

Rajoitus alenee 60 km:iin/h
- Vesannon Ahvenisella, maantiellä 551, vajaan kuuden kilometrin matkalla.

Kuljettajan on aina sovitettava nopeutensa olosuhteiden mukaan

Huonoilla keleillä on usein syytä käyttää alhaisempaa nopeutta kuin merkeillä on osoitettu. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeänajan rajoitusten ansiosta liikenteessä säästyy tutkimuksen mukaan vuosittain 8 ihmistä kuolemalta ja 36 ihmistä jää loukkaantumatta. Lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
puh. 0295 026 729

 


Päivitetty