Tiedotteet 2017

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään Pirkanmaalla 26.10.2017 alkaen (Pirkanmaa)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä torstaista 26.10.2017 alkaen samaan aikaan kuin muuallakin Suomessa. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talviajan alennetuilla nopeusrajoituksilla voidaan pienentää olennaisesti onnettomuusriskiä, joka muutoin kohoaisi selvästi pimeillä ja liukkailla syys- ja talvikeleillä.

Etenkin tähän vuodenaikaan alennetuilla nopeusrajoituksilla pienennetään pimeyden ja hirvieläinten aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä ja lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia. Juuri valmistuneen Pirkanmaan ELY-keskuksen hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelman mukaan hirvieläinkannat ovat nyt Pirkanmaalla vahvat. Tiheimmät hirvikannat ovat Pirkanmaan pohjoisosissa ja vastaavasti peurojen tiheys on suurin lounaisella Pirkanmaalla. Talvea kohti mentäessä tärkeään rooliin nousevat lisäksi märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttaman onnettomuusriskin vähentäminen. Alemmat nopeudet antavat kuljettajalle enemmän pelivaraa ja mahdollisuuksia toimia onnettomuuden estämiseksi. Huonoissa olosuhteissa ajonopeutta on syytä alentaa vielä merkeillä osoitettua pienemmäksi.

Moottoriteillä korkein sallittu nopeus talvikaudella on 100 km/h ja valtaosalla muita maanteitä 80 km/h. Moottoriteiden ohella sellaisilla tiejaksoilla, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella voi talvikauden nopeusrajoitus olla 100 km/h. Lisäksi sään, kelin ja liikennemäärän mukaan vaihtuvien nopeusrajoitusten jaksoilla voidaan hyvissä olosuhteissa näyttää rajoitusta 100 km/h. Kantatiellä 58 Kangasalan päässä on voimassa 4 kilometrin jakso, jossa kesän 80 km/h alennetaan talviajaksi 70 km/h:iin.

Talviajaksi alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, jolloin olosuhteiden parannuttua maalis-huhtikuussa siirrytään jälleen kesäajan rajoituksiin.

Liite: Kartta Pirkanmaan talviajan nopeusrajoitusjärjestelyistä

Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusasiantuntija Leena-Maria Mäntylä, puh. 0295 036 317  

Päivitetty