Tiedotteet 2017

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan torstaina (Kaakkois-Suomi)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään torstaina 26.10.2017 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.  Alennetut rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu. Nopeusrajoitusten vaihto tehdään samanaikaisesti koko maassa ja ne ovat maanteillä viimeistään perjantain 27.10. aikana.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia liikenneonnettomuuksia. Liikenneturvallisuuden lisäksi myös ympäristönäkökohdat puoltavat talvinopeusrajoitusten käyttöä: liikennemelu ja liikenteestä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ajonopeuksien lasku säästää myös teiden päällysteitä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Talviajaksi nopeusrajoituksia lasketaan pääteillä yleisesti siten, että 100 km/h osuuksille vaihdetaan 80 km/h talvinopeusrajoitukset. Moottoriteillä suurin sallittu ajonopeus tippuu 120 km/h:sta nopeuteen 100 km/h. Muilla valtateillä sallitaan 100 km/h vain perustelluissa tapauksissa (esim. leveäkaistatie tai keskikaiteellinen nelikaistatie).

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle jää talviajaksi 183 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia, joista 68 kilometriä on moottoriteillä. Talvikautena 100 km/h -rajoitus on voimassa seuraavilla tieosuuksilla:

  • Valtatie 6, Elimäki (16 km)
  • Valtatie 6, Utti – Taavetti (26 km)
  • Valtatie 6 Taavetti/Rantsilanmäki – Selkäharju (25 km)
  • Valtatie 6, Selkäharju – Muukko, vaihtuva rajoitus (20 km)
  • Valtatie 6, Muukko – Kaukopää (36 km)
  • Valtatie 7, Markkinamäki – Lelu, vaihtuva rajoitus (54 km)
  • Valtatie 7, Lelu – Kattilainen (4 km)
  • Valtatie 12, ajosuunnassa Kouvola-Lahti keskikaiteellisen ohituskaistan kohdalla (2 km)

Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes keliolosuhteet muuttuvat pysyvän kesäisiksi. Tavallisesti takaisin kesänopeuksiin siirrytään maalis-huhtikuun vaihteessa.

Taavetti - Lappeenranta  ja E18-hankkeet aiheuttavat muutoksia

Etelä-Karjalassa talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin tulee muutoksia Taavetti - Lappeeranta -hankkeen myötä. Valtatielle 6 Taavetti - Lappeenranta välille tehdylle uudelle keskikaiteelliselle nelikaistatielle jää talviajaksi 100 km/h nopeusrajoitus lukuun ottamatta Taavetin pohjavesialueen kohtaa, jossa nopeusrajoitus lasketaan 80 km/h:ssa liukkaudentorjunnallisista syistä. Etelä-Karjalassa 100 km/h nopeusrajoituksia jää talvikaudeksi valtatielle 6 yhteensä noin 93 kilometrin matkalle. Näistä sään, kelin ja liikennetilanteen mukana vaihtuvien nopeusrajoitusten alueella on 20 kilometriä.

Kymenlaaksossa E18-hankkeen myötä valtatiellä 7 keskikaiteellisella nelikaistatiellä Lelu-Kattilainen välillä on voimassa 100 km/h nopeusrajoitus talviajan. Tulevalla talvikaudella 100 km/h rajoitus on Kymenlaaksossa valtateillä 6, 7 ja 12 yhteensä noin 90 km matkalla. Tästä vaihtuvien nopeusrajoitusten piirissä on 54 kilometriä.

Säädä ajonopeus kelin mukaan ja muista lisääntynyt hirvivaara 

Pimeä aika ja talven lähestyminen tuo liikenteeseen paljon epävarmuustekijöitä vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi. Huonoilla keleillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin eikä ääriolosuhteissa kannata ajaa kovaa. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa vaikkapa hirven ilmestyttyä tielle. Hirvivaarasesonki ulottuu syyskuusta joulukuuhun ja riski joutua hirvikolariin on suurimmillaan nimenomaan syksyllä hämärässä ja pimeässä. Myös teiden pinnalla esiintyvä musta jää voi yllättää kokeneenkin autoilijan, sillä sitä on poikkeuksellisen vaikea havaita. Kuljettaja voi vastata syys- ja talvikelien haasteisiin pidentämällä turvaväliä ja varaamalla riittävästi matka-aikaa.

LIITTEET  
- Karttaesitys talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella (pdf 1 mt)

LISÄTIETOJA 
-   Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385.


Päivitetty