Tiedotteet 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.9.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,03 m, mikä on 5 cm enemmän kuin ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Kallaveden pinta on laskenut kevään tulvahuipusta 50 cm. Elokuussa pinta laski enää 4 cm. Sateiden runsastuessa tapahtuu käänne ylöspäin melko nopeasti, mutta kuivahkon säätyypin jatkuessa pinnanlasku jatkuu rauhallisesti.

Iisalmen reitillä pinnankorkeudet ovat asettuneet kesäajan säännöstelykorkeuksiin. Kiuruveden pinta nousi elokuussa rankan sadetapahtuman seurauksena yli säännöstelyn tavoitetason. Poro- ja Onkivedellä vedellä juoksutusmuutokset ovat olleet rauhallisia.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi nousi elokuun alussa 5 cm ja laski kuukauden loppupuoliskolla saman 5 cm.  Saimaan pinta on 12 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstelyt ovat 10 - 20 cm ajankohdan säännöstelyrajojen alapuolella. Suuria vaihteluita ei ole odotettavissa lähiaikoina. Juojärvi on 5 cm ajankohdan keskimääräisellä tasoa ylempänä. Ennuste on lievästi laskeva syyskuulle.

Rautalammin reitillä Pielaveden, Iisveden ja Konneveden vedenkorkeudet ovat tälle kesälle tyypillisesti noin 5 cm ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvojen alle ja pinnat ovat laskeneet elokuussa 10 cm. Ennusteet ovat edelleen laskevia.

Pohjavesihavaintopaikoilla korkeudet ovat pysyneet hyvällä tasolla. Isojen järvien pintalämpötilat ovat kesälle tyypillisesti keskiarvoja kylmemmät, lukemat ovat noin 14 °C.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty