Tiedotteet 2017

Maaseutuohjelman yritys- ja hanketukipäätökset tehdään valintajaksoittain (Etelä-Savo)

Maaseutuohjelman yritys- ja kehittämishankkeissa on jatkuva haku, mutta hakemukset ratkaistaan ELY-keskuksessa valintaksoittain.

Etelä-Savossa valintajaksoja on vuonna 2018 yritystuissa kuusi ja hanketuissa kolme.

Yritystukien valintajaksot vuonna 2018:

  • 1.1. - 28.2.2018
  • 1.3. - 30.4.2018
  • 1.5. - 30.6.2018
  • 1.7. - 31.8.2018
  • 1.9. - 31.10.2018
  • 1.11. - 31.12.2018

Hanketukien valintajaksot vuonna 2018:

  • 1.11.2017 - 28.2.2018
  • 1.3. - 31.5.2018
  • 1.6. - 31.10.2018

Yritysryhmän kehittämishankkeiden osalta noudatetaan yritystukien valintajaksoja.

Maaseudun kehittämishankkeiden rahoituksessa etusijalla ovat yhteistyötoimenpiteen hankkeet, joilla uudistetaan maaseudun elinkeinorakennetta ja maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä sekä yrittäjien yhteistyötä erityisesti yritysryhmien toiminnan kautta.

Etelä-Savon ELY-keskuksella on ohjelmakaudella 2014-2020 käytettävissä yritys- ja kehittämishankeisiin rahoitusta 29 722 000 euroa. Tavoitteena on käyttää myöntövaltuudesta 60 % yrityshankkeiden (ml. yritysryhmän kehittämishankkeet) ja 40 % kehittämishankkeiden rahoitukseen.

Lisätietoja:

Yritysasiantuntija Jukka Kotro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 057
Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 074

 


Päivitetty