Tiedotteet 2017

Etelä-Savossa järvien vedenpinnat selvästi ajankohtaan nähden korkeammalla (Etelä-Savo)

Syyssateet ovat nostaneet Vuoksen vesistön ja Mäntyharjun reitin luonnontilaisten järvien vedenpinnat selvästi tavallista korkeammalle. Parin viime viikon vähäsateisemman ja kylmemmän jakson myötä vedenkorkeuksien nousu on tasaantunut.

Etelä-Savon suurista järvistä Saimaan vedenpinta on +25 cm ja Puulan +11 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Saimaalla vedenkorkeuden ennustetaan nousevan hitaasti ainakin joulukuun alkuun asti noin 10 cm. Puulalla vedenkorkeuteen ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia lähiviikkoina.

Syys-lokakuun runsaiden sateiden ja kasvukauden loppumisen vaikutukset näkyvät Etelä-Savossa maankosteus- ja pohjavesivarastojen täyttymisenä. Pohjavesipinnat maakunnan pohjavesiasemilla ovat monin paikoin 20-40 cm ajankohdan keskiarvojen yläpuolella.

Pintavesien lämpötilat ovat reilun asteen ajankohtaa nähden viileämpiä. Pienet ja keskisuuret järvet ovat jo ainakin rannoiltaan saaneet jääpeitteen.

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192
Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224


Päivitetty