Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Etelä-Kymenlaakson liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut, lisää satsausta erityisesti liikennekasvatukseen ja viestintään (Kaakkois-Suomi)   

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden liikenneturvallisuussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kuntien, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja satsausta valittuihin painopistealueisiin. Liikenneturvallisuustyön kuntasektorin aktivoimiseksi seudulla otetaan käyttöön liikenneturvallisuustoimija.

Kunnille vuosittain miljoonakustannukset onnettomuuksista – käyttäytymisen muutos pelastaisi monet

Vuosina 2010–2014 Etelä-Kymenlaakson alueella kuoli liikenneonnettomuuksissa keskimäärän vuosittain kuusi ja loukkaantui 145 henkilöä. Tilanteen parantamiseksi suunnitelmassa asetettiin seudun liikenneturvallisuustyölle visio, onnettomuuksien vähenemätavoite ja painopistealueet. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Etelä-Kymenlaakson kunnissa ei tapahdu yhtään liikennekuolemaa ja loukkaantuneita on enintään 93 vuodessa. Seudulla tapahtuvista liikenneonnettomuuksista aiheutuu nykyisin vuosittain noin 70 miljoonan euron kustannukset, joista kuntien osuus on noin 12 miljoonaa euroa. Liikennekäytöksen muutos pelastaisi monen hengen: kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 21 %:lla kuljettajista oli ylinopeutta peräti yli 30 km/h, menehtyneistä jalankulkijoista ja pyöräilijöistä 60 % ei noudattanut liikennesääntöjä ja pelkästään turvavyön käyttäminen olisi pelastanut yhdeksän henkeä viimeisen 10 vuoden aikana.

Kymmenen painopistealuetta turvallisuuden parantamiseksi

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on määritetty kymmenen seudullista painopistealuetta, jotka sisältävät toimenpide-ehdotuksia liittyen mm. yhteistyöhön, liikennekasvatukseen ja viestintään, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseen, nuorten liikenneturvallisuuteen, ajonopeuksien hillintään ja ajokuntoon. Liikenneympäristöön kohdistuvien toimenpiteiden pääpaino on pienehköissä ja kustannustehokkaissa hankkeissa. Suunnitelman toteuttamisen vastuu jakautuu toimenpiteen luonteesta riippuen kuntasektorille, ELY-keskukselle, Liikenneturvalle, poliisille ja muille sidosryhmille.

Liikenneturvallisuustoimija tukemaan kuntatason toimintaa

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen tukemiseksi alueella otetaan käyttöön liikenneturvallisuustoimijamalli. Liikenneturvallisuustoimijalla

tarkoitetaan ulkopuolista liikenneturvallisuusasiantuntijaa, joka avustaa kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiä laaditun suunnitelman edistämisessä ja liikenneturvallisuustilanteen seurannassa. Liikenneturvallisuustoimijan tehtävät painottuvat liikennekasvatukseen ja viestintään, mutta ne sisältävät myös liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden seuranta-, tuki- ja jatkosuunnittelutehtäviä.

Suunnitelman kuntakohtaiset esitteet ja muut lopputuotteet ovat ladattavissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivuilta:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus

Lisätietoja:

- Haminan kaupunki, Matti Ruoti, matti.ruoti@hamina.fi, puh. 040 591 7726
- Kotkan kaupunki, Hannele Tolonen, hannele.tolonen@kotka.fi, puh. 044 702 4372
- Miehikkälän ja Virolahden kunta, Jukka Salmi, jukka.salmi@virolahti.fi, puh. 050 389 2151
- Pyhtään kunta, Janne Kaulio, janne.kaulio@pyhtaa.fi, puh. 044 357 5503
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, sonja.lehtonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 385
- Liikenneturva, Tarja Korhonen, tarja.korhonen@liikenneturva.fi, puh. 020 7282 369
- Linea Konsultit Oy, Mikko Lautala, mikko.lautala@linea.fi, pu.: 040 528 7909


Päivitetty