Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Systemaattiseen nopeusrajoitusten tarkistamiseen ei ole resursseja (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Tienkäyttäjät kyselevät toisinaan, ovatko kerran asetetut nopeusrajoitukset ikuisia, vaikka olosuhteet ympärillä muuttuisivat. Nopeusrajoitusten säännölliseen ja systemaattiseen läpikäymiseen muuttuneiden olosuhteiden varalta ei ole valitettavasti resursseja. ELY-keskus hallinnoi 8 000 km maanteitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Alueella on kymmeniä tuhansia liikennemerkkejä. Harvemmin ELY-keskus myöskään saa tietoa kunnilta lakkautettavista kouluista tai muista muuttuneista olosuhteista. Muutostarpeita käydään läpi lähinnä seutukuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien yhteydessä. Seudulliset liikenneturvallisuussuunnitelmat laaditaan 8-10 vuoden välein. Lisäksi saamme vuosittain noin sata aloitetta nopeusrajoituksen muuttamisesta.

Nopeusrajoitusten määrittämisessä huomioidaan mm. tien leveys ja liikennemäärät, asutuksen, liittymien ja liikenneonnettomuuksien määrä, näkyvyys sekä tienvarrella olevat koulut, kaupat, tuotantolaitokset yms. Lisäksi huomioidaan, onko tiellä kevyen liikenteen väylä ja palveleeko tie ensisijaisesti pitkämatkaista liikennettä vai paikallista liikennettä. Nopeusrajoituspäätöksemme perustuvat Liikenneviraston valtakunnalliseen ohjeeseen nopeusrajoituksista. Näin varmistamme, että tienpito ja liikkuminen ovat yhtenäistä koko maassa.


Päivitetty