Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lentua-Seura ry. teki keväällä Kainuun ELY-keskukselle esityksen vesiskootteriliikenteen kieltämiseksi Lammasjärven eteläosalla, Lentuanjärven luonnonsuojelualueella, Jonkerinjärvellä ja eräillä koskivesillä.

Kainuun ELY-keskus on tänään päättänyt, ettei vesiskootterien käyttöä kielletä. Kuhmon kaupunki, metsähallitus ja muut vesialueen haltijat eivät myöskään puoltaneet rajoituksen asettamista.

Vesiliikennelain mukaisen kiellon antamiselle pitää olla vahvat perusteet. Vesiliikenteestä yleensä tai tietyn moottorikäyttöisen vesikulkuneuvotyypin käytöstä pitää olla erityisen huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle, että kielto tai rajoitus voidaan antaa. Tällaista vakavista haitoista ei Kuhmon tapauksessa ole näyttöä.

Vesiskootterien määrä on Kuhmossa suhteellisen vähäinen. Vesikootterien käytön kieltäminen asettaisi moottorivoimin vesillä liikkuvat eriarvoiseen asemaan. Vesillä liikkuminen on sinänsä vapaata, mutta sen on tapahduttava häiriötä tai haittaa aiheuttamatta, kulkuvälineestä riippumatta.

Vaikkei vesiskootterien käyttöä rajoitetakaan, Kainuun ELY-keskus korostaa, että niiden käyttäjien on otettava muut vesien ja rantojen käyttäjät huomioon. Kuhmossa on avaria järvialtaita, joilla on tilaa liikkua.

Kainuussa on rajoitettu moottoriveneiden ja vesiskootterien käyttöä muutamilla suppeilla vesialueilla, joilla siihen on ollut erityisiä perusteita.

 

Päätös ja kuulutus ovat nähtävissä verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:       ylitarkastaja Unto Ritvanen p. 0295 023 895


Päivitetty