Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Yritystuet uudistuvat EU-ohjelmakaudella 2014-2020, (Hämeen ELY-keskus)

Uusi yritystukilaki on tullut voimaan 1.7.2014. Uuden lain myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitetään. Päivityksen vuoksi järjestelmä on poissa käytöstä 25.6.–31.8.2014 (arvio). Näin ollen yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua yrityksen kehittämisavustusta ei voi sähköisesti hakea edellä mainittuna ajanjaksona.

Maaseutuohjelman mukaisen yritysrahoituksen hakuun tulee myös katkos ja uusien yritystukien haku käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan aikaisintaan marras–joulukuussa. Ajankohta tarkentuu syksyn aikana ja siitä tiedotetaan erikseen. 

Vanhan ohjelmakauden (2007–2013) lopulla vireille jääneet hankkeet siirtyvät uuden yritystukilain mukaan käsiteltäviksi uusien säädösten ja rahoituslinjausten ehdoilla. Kaikki hakijat joutuvat tekemään uuden sähköisen hakemuksen kun haku jälleen aukeaa.

ELY-keskus suositteleekin yrityksiä odottamaan hankkeiden aloittamisen osalta uuden tukijärjestelmän käynnistymistä. Alueelliset rahoituslinjaukset tullaan myös päivittämään elokuun aikana kun yritystukisäädökset on myös asetusten osalta vahvistettu. Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan arviolta elokuun lopussa. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO- tunnisteen avulla.

Hämeen ELY-keskus tiedottaa yritystuista tarkemmin, kunhan uudet säädökset ja rahoituslinjaukset on vahvistettu ja tarkempi hakujen aloitusaikataulu on selvillä.

Energiatukien haku jatkuu normaalisti, käsittelyyn ja päätösten tekoon ei ole tullut muutoksia.

Terveisin,

Hämeen ELY-keskus, www.ely-keskus.fi/hame

Yritys-Suomen puhelinpalvelu, p. 0295 020 500

Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 000


Päivitetty