Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Tornionjoen kalastussääntöihin ja lupamyyntiin muutoksia alkavalle pyyntikaudelle (Lapin ELY-keskus)

Suomen maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin vastaavat viranomaiset ovat sopineet eräistä muutoksista Tornionjoen kalastussääntöön alkavalle kalastuskaudelle.

Tornionjoen meritaimenkannan suojelemiseksi on päätetty, että saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Taimenten säästämiseksi on kielletty myös varrellisen nostokoukun käyttö kalan kiinni ottamisessa kaikessa kalastuksessa. Itämeren meritaimenkannat ovat voimakkaasti heikentyneet ja laji on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Tornionjoen vesistö on tärkeä meritaimenen lisääntymisalue. Säädökset ovat voimassa rajajoessa sekä Tornion edustan merialueella rajajokisopimuksen kattamalla alueella.

Lohen ja siian kulkuverkkokalastusta joella on päätetty rajoittaa siten, että sallituissa apajapaikoissa saa käyttää tai säilyttää veneessä samanaikaisesti enintään yhtä kulkuverkkoa venekuntaa kohden. Säädöksen tavoitteena on helpottaa kulkuverkkopyynnin valvontaa.

Tornionjoen kalastussäännön mukaan lohenpyynti Tornionjoella käynnistyy 1.6. ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00. Vavalla ja vieheellä tai lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohden.

Kalastuslupia myy Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa-alue. Yhteisluvan alueella saa kalastaa lohta ja muita kalalajeja. Suomessa luvalla saa pyytää lohta Tornion- Muonionjoen ja Könkämäenon vesialueilla rajajoessa. Ruotsissa luvalla saa kalastaa Tornionjokisuusta Pajalan kunnan etelärajalle. Pajalan kunnan etelärajalta pohjoiseen lupa on voimassa sopimuksen osapuolina olevien kalastusoikeuden haltijoiden vesialueilla.

Yhteislupa-alueella myytävien lupien hinnat ovat muuttuneet aiemmasta. Vuorokausiluvan hinta on 15 euroa, viikkolupa maksaa 60 euroa ja kausilupa 120 euroa. Luvalla voi kalastaa koko yhteislupa-alueella. Uutena lupatyyppinä on käytössä 60 euron hintainen yhden kunnan alueelle myytävä kausilupa. Alle 13-vuotiaat eivät tarvitse kalastuslupaa. Tiedot pyyntialueista löytyvät Tornionjoen yhtenäislupatoimikunnan internet-sivuilta www.yhteislupa.com.

Juoksengin – Väylänpään alueella on Suomen puolen kalastuskuntien ja osakaskuntien perustama Väylän viehelupa-alue. Kalastusoikeuden haltijat edellyttävät alueellaan luvan muun kalan pyyntiin. Toisaalla joessa muita kaloja saa pyytää yhteisluvalla. Lohta kalastaessa Väylän vieheluvan lisäksi vaaditaan Tornionjoen-Muonionjoen-Könkämäenon yhteislupa. Väylän vieheluvan hinta on 30 euroa kaudelta, jota 13-vuotias ja sitä nuorempi ei tarvitse ostaa.

Kalastajien toivotaan ottavan huomioon lohikannan suojelun tavoitteet ja noudattavan pyynnissä kohtuullisuutta.

Lisätietoja:
Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen p. 0295 037 107
Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen p. 0295 037 046


Päivitetty