Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Abborsundin silta uusitaan Paraisilla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maantiellä 180 Paraisilla sijaitsevan Abborsundin sillan uusimistyöt 26.11.2013. Rakennustyöt kestävät vuoden 2014 kesään saakka. Rakennustöiden vuoksi tien nopeusrajoitusta joudutaan alentamaan ja kaistaleveyksiä rajoittamaan työmaan kohdalla. Tielläliikkujien onkin syytä varautua pieniin matka-ajan viivästyksiin. Liikennehaittojen pienentämiseksi rakennustyöt on ajoitettu talviaikaan, jolloin on vähemmän liikennettä, vaikka töiden toteuttaminen onkin talviolosuhteissa jonkin verran hankalampaa ja kalliimpaa. Kevyelle liikenteelle ei pystytä järjestämään erillisiä kulkuväyliä. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Ennen varsinaisen työn aloittamista jo viikoilla 46–47 tehdään työmaan perustamista ja liikennejärjestelyjä. Sillan korjaustyöt aloitetaan varsinaisesti 26.11.2013 työnaikaisten tukiseinien lyöntitöillä. Uusi silta rakennetaan vaiheittain vanhan sillan paikalle, jotta liikenneyhteys sillan kohdalla pystytään säilyttämään koko töiden ajan. Vaiheittain rakentamisen takia liikenne sillalla joudutaan rajoittamaan ajoittain yhdelle kaistalle. Tällöin liikenteenohjaus suoritetaan liikennevaloilla. Työn luonteesta johtuen liikennejärjestelyt ja käytettävissä olevat kaistamäärät muuttuvat usein. Kevyelle liikenteelle ei työskentelyalueen kapeuden takia pystytä järjestämään erillisiä kulkuväyliä.

Toukokuussa 2014 uuden sillan kansi saadaan kokonaan betonoitua ja tällöin liikenne saadaan kulkemaan uudelle sillalle betonikannen päälle. Lopputöiden aikana 2014 touko-kesäkuussa liikenteen käytössä on pääsääntöisesti kaksi ajokaistaa.

Sillan uusimisen yhteydessä rakennetaan sillan molempiin päihin myös kohdalta aiemmin puuttuneet kevyen liikenteen väylät. Uutta kevyen liikenteen väylää tulee rakennettavaksi noin 150 metriä.

Työnaikaisten liikennejärjestelyiden johdosta tienkäyttäjien on syytä varautua pieniin matka-ajan viivästyksiin työmaan kohdalla. Toivomme tienkäyttäjiltä myös varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.  Työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2014.

Nykyinen v.1953 rakennettu ja 1969 peruskorjattu Abborsundin teräsbetoninen laattasilta on todettu tarkastuksissa niin huonokuntoiseksi, että se on päätetty uusia kokonaan teräsbetonisella laattasillalla. Uuden sillan hyötyleveys on 12 metriä (vanhan sillan leveys 7,6 metriä) ja kokonaispituus 25,6 metriä. Liikennemäärä sillalla on vajaa 1 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, tosin kesäaikaan liikennemäärä kasvaa huomattavasti.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kesälahden Maansiirto Oy.

LISÄTIETOJA:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinöörit Ari Salo p. 0400 510 391 ja Jari Nikki p. 0400 821 596                                                     

- Kesälahden Maansiirto Oy, työmaan vastaava mestari Tapio Railo, p. 0500 722 300

 


Päivitetty