Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

« Takaisin

VELMU-inventoinnit Perämerellä 2020

Julkaisupäivämäärä 24.4.2020
Haku päättyy 17.5.2020
Sisältö

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa Perämerellä vedenlaisen meriluonnon (VELMU) inventointeja kesällä 2020 Hailuodossa ja Oulussa.

Hankinnan arvo ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Kyseessä ei siten ole hankintalain tarkoittama tarjouskilpailu.

Pyydämme tarjousta karttaliitteissä 1 ja 2 kuvatuilla alueilla tehtävistä inventoinneista.

Laji-inventointialueet ovat SYKE:n lajimallinnuksen perusteella valittuja potentiaalisia Alisma wahlenbergii/Hippuris tetraphylla/Crassula aquaticaalueita, joilta kartoitetaan em. lajien esiintymät. Lisäksi inventointialueilla tehdään VELMU-menetelmäohjeistuksen mukaisia kahlaus- tai sukelluspisteitä. Luontotyyppirajausalueille tehdään Naturaluontotyyppirajaukset inventoinneissa kerätyn ja aiemman VELMU-datan ja muun aineiston (esim. ilmakuvat) perusteella.

Tehtävät pisteet ja alueet ovat hakemuksen liitteenä shapefile-muodossa (liitteet 6a-d).

Tarjousten toimitustapa

Sitova tarjous on toimitettava viimeistään 17.5 2020 klo 16.15 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Sähköpostin osoitekenttään tulee merkitä: "Tarjous, VELMU, meriinventoinnit 2020, POPELY/28/2020"

Lisätietoja

Lisäkyselyihin vastaa suunnittelija Suvi Saarnio (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). Kysymykset tulee esittää viimeistään 13.5..2020 sähköpostitse.

Yhteenveto mahdollisista kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan ELY-keskuksen tarjouspyynnöt ja haut -internet-sivulla viimeistään 15.5.2020.


Päivitetty