Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Perämeren Natura-alueiden merialueinventoinnit SEAmBOTH-hankkeessa 2018 (Lappi)

Julkaisupäivämäärä 23.2.2018
Haku päättyy 16.3.2018 klo 16.15
Sisältö

Osana Interreg Nord -rahoitteista SEAmBOTH -hanketta (Saumaton ja yhteinen Perämeri -hanke) Lapin ELY-keskus pyytää tarjoustanne Perämeren Natura-alueiden vedenalaisen meriluonnon inventoinneista kesällä 2018.

Tarjousten toimitustapa

Tarjous toimitetaan tilaajalle sähköpostitse kaikkine liitteineen.

Sähköpostin osoitekenttään tulee merkitä: "Tarjous, SEAmBOTH, merialue-inventoinnit 2018, Dnro LAPELY/4456/2017"

Tarjousten toimitusosoite

Lapin ELY-keskuksen kirjaamo

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Lisätietoja

Lisäkyselyihin vastaa ylitarkastaja Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi. Kysymykset tulee esittää viimeistään 5.3.2018 sähköpostitse. Yh-teenveto mahdollisista kysymyksistä ja niiden vastauksista julkaistaan tällä sivustolla viimeistään 9.3.2018.

Linkit

Päivitetty