Tarjouspyynnöt ja haut

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA Julkiset hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöihin liittyvät asiakirjat.

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset avoimet tarjouspyynnöt ja avoimet projektihaut löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Tarjouspyynnöissä olevat sähköisesti täytettävät lomakkeet toimivat varmimmin Internet Explorerilla.

Tarjouspyynnöt

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyvä alueellisten kehittämissuunnitelmien arviointi

Julkaisupäivämäärä 6.4.2018
Haku päättyy 7.5.2018 klo 16.00
Sisältö

Hankinta koskee Länsi-Suomen ELY-keskusten alueilla toteutettavien maaseudun
kehittämissuunnitelmien 2014–2020 yhteistä väliarviointia. Alue rajautuu Etelä-Pohjanmaan,
Pirkanmaan, Pohjanmaa, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusalueille. Tarkastelu
kohdentuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimenpiteisiin
suhteessa alueellisiin maaseudun kehittämissuunnitelmiin.
Arviointi kattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukiin
kohdentuvat toimet (väliarviointiin sisältyvät Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020
toimenpiteet):


1.1 Tuki ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen
1.2 Tuki esittely- ja tiedotustoimintaan
4.2 Tuki maataloustuotteiden jalostukseen/markkinointiin ja/tai kehittämiseen kohdistuviin
investointeihin
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla
6.4 Investoinnit maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen
7 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (toimenpiteet 7.1–7.6)
16 Yhteistyö (toimenpiteet 16.0, 16.2–16.9)

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa maakuntakohtaista arviointitietoa sekä alueiden välistä
vertailutietoja hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja vaikuttavien toimien aikaansaamiseksi. Miten
alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja rahoitetut toimet ovat vastanneet alueellisiin
erityispiirteisiin? Miten alueiden elinkeinollinen kehittäminen on toteutunut suhteessa Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelman painopisteisiin ja alueellisiin suunnitelmiin perustuen?
Miten eri kohderyhmät ovat hyötyneet kehittämistoimista?

 

Tarjousten toimitustapa

Tarjouksen tiedot annetaan sähköisesti hanki.tarjouspalvelu.fi-sivustolla hankinnan kohteen syöttölomakkeella.

Tarjousten toimitusosoite

Tarjoukset tehdään sähköisesti hanki.tarjouspalvelu.fi-sivustolla

Lisätietoja

Lisätietoja voi kysyä sähköisesti hanki.tarjouspalvelu.fi -sivustolla.

Linkit

Tarjouspyynnön tiedot


Päivitetty