Kuvituskuva / Illustrationsbild

Tapahtumat ja koulutukset

Alueelliset ELY-keskuskohtaiset tapahtumat ja koulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

VALTAKUNNALLINEN KALENTERI

Allmänheten: Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Majvik och Masaby inklusive vägarrangemang, Kyrkslätt, vägplan

Aloitusaika:
21.1.2020 18:00
Lopetusaika:
21.1.2020 20:00
Paikka:
Kirkkonummi
Kuvaus

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland och Kyrkslätts kommun utarbetar en vägplan för stamväg 50 (Ring III) i Majvik- och Masabyområdet.
Vägplanen omfattar förbättring av trafiksäkerheten genom anläggning av planskilda anslutningar vid Majvik och Masaby. I projektet ingår även arrangemang för anslutningar, enskilda vägar och gator.


Planutkasten presenteras för allmänheten, berörda parter och andra intresserade tisdagen den 21 januari 2020 kl. 18.00–20.00 i Kyrkslätts kommunhus på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.


Representanter för samarbetsparterna är på plats för att berätta om bakgrunden till planerna och lösningarna. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor och diskutera ämnet samt påverka de lösningar som föreslås.

Mer information:
Närings-, trafik- och mil