Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

Lue lisää Minimoi

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävälle henkilöautolle.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle

  • joka on oikeustoimikelpoinen
  • joka on hyvämaineinen 
  • joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan
  • joka on ammattitaitoinen: Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta
  • jonka taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Taksilupahakemukset käsitellään paikkakunnittain pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa. Lupahakemukset on toimitettava hakuaikana alueelliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen päätösten hinnat on lueteltu maksutaulukossa. Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Yrittäjäkurssit ja koetilaisuudet löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Aluekohtaisilla sivuilla on yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat  -  Pirkanmaa

Lupakiintiöt

Pirkanmaan ELY-keskus vahvistaa vuosittain Pirkanmaan alueen kuntien taksilupien enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta eivätkä heikennä palvelujen laatua. Lupakiintiössä huomioidaan mm. keskeiset väestönkehitykseen liittyvät tekijät sekä kunnan joukkoliikenteen määrä ja taso. Kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Lupakiintiöiden määrittäminen on osa muuta ELY-keskukselle kuuluvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella harjoitetaan taksiliikennettä noin 845 taksiluvalla. ELY-keskus valvoo vuosittain, että luvanhaltijat täyttävät luvan myöntämisen edellytykset ja että liikennettä harjoitetaan taksiluvan mukaisesti.

 

 

Taksiluvan hakeminen

Pirkanmaan  ELY-keskuksen toimialueella on kiinteät hakuajat. Mainitun hakuajan päättymiseen mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon saapuneet lupahakemukset käsitellään kunnittain yhteiskäsittelyssä.

Uusien taksilupahakemusten viimeinen jättöpäivä vuonna 2015  (pdf, 14 kt)

Jos lupahakemusten yhteiskäsittelyssä on enemmän edellytykset täyttäviä hakijoita kuin mitä taksilupia on kiintiön mukaan myönnettävissä, hakijoiden etusijajärjestys määräytyy taksinkuljettajakokemuksen pituuden mukaan. Joka kolmas kerta, kun kuntaan myönnetään taksilupia, etusija on luvanhaltijoilla sen mukaan, kenellä on vähiten lupia ja tasatilanteessa sen mukaan, kenen lupa on ollut voimassa pisimpään.

Yhteystiedot

Liikenteen asiakaspalvelukeskus 0295 020 600