Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

Lue lisää Minimoi

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävälle henkilöautolle.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle

 • joka on oikeustoimikelpoinen
 • joka on hyvämaineinen 
 • joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan
 • joka on ammattitaitoinen: Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta
 • jonka taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Taksilupahakemukset käsitellään paikkakunnittain pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa. Lupahakemukset on toimitettava hakuaikana alueelliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen päätösten hinnat on lueteltu maksutaulukossa. Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Yrittäjäkurssit ja koetilaisuudet löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Aluekohtaisilla sivuilla on yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julistaa taksilupien hakuajat 1.1.2013 alkaen toimialueellaan. Hakuajat ovat voimassa toistaiseksi. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan taksilupahakemukset tulee toimittaa ELY-keskukseen viimeistään mainittuna hakupäivänä virka-aikana klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon kyseisessä haussa. Mainittujen hakuaikojen lisäksi ELY-keskus voi julistaa ylimääräisiä hakuaikoja tarpeen mukaan.

Vuonna 2013 luvat myönnetään ensisijaisesti sen mukaan, kuinka pitkä työkokemus hakijalla tai liikenteestä vastaavalla henkilöllä on taksinkuljettajana. Tarkemmat tiedot luvan myöntämisen perusteista löytyvät taksiliikennelaista, ja lisätietoja saa ELY-keskuksesta.

 

Lisätietoja:
Tuija Kurhela  
Lupa-asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 730


oikopolut

 • Lomakkeet - Taksilupa:
 • Hakemuslomake
 • Ohje taksiluvan hakemiseen
 • Taksiliikenteen aloittamisilmoitus
 • Taksiliikenteen keskeyttämisilmoitus
 • Taksiliikenteen lopettamisilmoitus
 • Taksiluvan uusiminen
 • Taksiluvan uusimisen ohjeet
 • Ilmoitus liikevaihdosta ja ammattiajokilometreistä
 • Kuolinpesän jatkohakemus