Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

Lue lisää Minimoi

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävälle henkilöautolle.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle

 • joka on oikeustoimikelpoinen
 • joka on hyvämaineinen 
 • joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan
 • joka on ammattitaitoinen: Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta
 • jonka taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Taksilupahakemukset käsitellään paikkakunnittain pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa. Lupahakemukset on toimitettava hakuaikana alueelliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen päätösten hinnat on lueteltu maksutaulukossa. Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Yrittäjäkurssit ja koetilaisuudet löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Aluekohtaisilla sivuilla on yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

Pohjois-Savon ELY-keskus vahvistaa vuosittain päätöksellään taksilupien enimmäismäärät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntiin. Vapaana olevia taksilupia voi hakea erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella hakuajat ovat yleensä alkuvuodesta ja syksyllä. Tarkat hakuajat ilmoitetaan näillä internetsivuilla ja alueen sanomalehdissä julkaistavilla kuulutuksilla. Taksilupahakemuksen arvioitu käsittelyaika on enintään kolme kuukautta hakuajan päättymisestä.

TAKSILUPAMÄÄRIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016

TAKSIKIINTIÖPÄÄTÖKSET

 

Lisätietoa ja linkki taksilupiin liittyviin lomakkeisiin löytyy tämän sivun oikeasta laidasta.

Lisätietoja  taksiluvista antavat ELY-keskuksen taksiasioita käsittelevät asiantuntijat, puh. 0295 026500.
 

 

 


oikopolut

 • Lomakkeet - Taksilupa:
 • Hakemuslomake
 • Ohje taksiluvan hakemiseen
 • Taksiliikenteen aloittamisilmoitus
 • Taksiliikenteen keskeyttämisilmoitus
 • Taksiliikenteen lopettamisilmoitus
 • Taksiluvan uusiminen
 • Taksiluvan uusimisen ohjeet
 • Ilmoitus liikevaihdosta ja ammattiajokilometreistä
 • Kuolinpesän jatkohakemus

OIKOPOLUT

Päivitetty