› Takaisin graafiseen esitykseen

Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävälle henkilöautolle.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle

 • joka on oikeustoimikelpoinen
 • joka on hyvämaineinen 
 • joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan
 • joka on ammattitaitoinen: Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta
 • jonka taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Taksilupahakemukset käsitellään paikkakunnittain pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa. Lupahakemukset on toimitettava hakuaikana alueelliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen päätösten hinnat on lueteltu maksutaulukossa. Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Yrittäjäkurssit ja koetilaisuudet löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Aluekohtaisilla sivuilla on yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella.)
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvistaa vuosittain päätöksellään taksilupien enimmäismäärät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella vapaana olevat taksiluvat kuulutetaan. Lisätietoja avoinna olevista taksiluvista saat osiosta kuulutukset. Uusissa taksilupahakemuksissa hakemusten käsittelyaika Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on 1-2 kuukautta.

Kuva yllä. Lupakiintiöiden koon lähtökohtana pidetään taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla.

Anna palautetta taksipalveluista

Voit antaa palautetta taksipalveluista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla liikenteen asiakaspalvelukeskukseen tai sähköisesti alla olevan palautelomakkeen kautta.

Palautelomake

 

Kuva yllä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

 • Lomakkeet - Taksilupa:
 • Hakemuslomake
 • Ohje taksiluvan hakemiseen
 • Taksiliikenteen aloittamisilmoitus
 • Taksiliikenteen keskeyttämisilmoitus
 • Taksiliikenteen lopettamisilmoitus
 • Ilmoitus liikevaihdosta ja ammattiajokilometreistä
 • Kuolinpesän jatkohakemus