› Takaisin graafiseen esitykseen

Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävälle henkilöautolle.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle

 • joka on oikeustoimikelpoinen
 • joka on hyvämaineinen 
 • joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan
 • joka on ammattitaitoinen: Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta
 • jonka taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Taksilupahakemukset käsitellään paikkakunnittain pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa. Lupahakemukset on toimitettava hakuaikana alueelliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen päätösten hinnat on lueteltu maksutaulukossa. Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Yrittäjäkurssit ja koetilaisuudet löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Alueelliset yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot alueellisista hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä näet valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat - Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Suomen taksilupahallinto keskitettiin 1.1.2016 alkaen neljään ELY-keskukseen. Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueiden toimivaltaisena viranomaisena on Pohjois-Savon ELY-keskus.

Taksilupia koskevat hakemukset ja muut asiakirjat on toimitettava toimivaltaiselle  viranomaiselle. Jos lupahakemuksia tai muita taksilupiin liittyviä asiakirjoja toimitetaan muihin ELY-keskuksiin, ne toimitetaan edelleen toimivaltaiseen ELY-keskukseen. Hakemus tulee vireille, kun sitä koskeva asiakirja on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen.

Yhteystiedot:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kirjaamo
PL 2000, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Kallanranta 11
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus vahvistaa vuosittain päätöksellään taksilupien enimmäismäärät Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntiin. Vapaana olevia taksilupia voi hakea erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella hakuajat ovat yleensä alkuvuodesta ja syksyllä. Tarkat hakuajat ilmoitetaan näillä internetsivuilla. Taksilupahakemuksen arvioitu käsittelyaika on enintään kolme kuukautta hakuajan päättymisestä.

Taksikiintiöt

Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien taksikiintiöpäätökset ajalle 1.1. - 30.6.2018 löytyvät sivun oikeasta laidasta.

 

Lisätietoja  taksiluvista antavat ELY-keskuksen taksiasioita käsittelevät asiantuntijat, puh. 0295 026500.

 

 


Päivitetty

oikopolut

 • Lomakkeet - Taksilupa:
 • Hakemuslomake
 • Ohje taksiluvan hakemiseen
 • Taksiliikenteen aloittamisilmoitus
 • Taksiliikenteen keskeyttämisilmoitus
 • Taksiliikenteen lopettamisilmoitus
 • Ilmoitus liikevaihdosta ja ammattiajokilometreistä
 • Kuolinpesän jatkohakemus
 • Kuulutukset

Linkki: https://link.webropolsurveys.com/S/DA78113AB7F0493C