Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

Lue lisää Minimoi

Taksiluvat myöntää ELY-keskus. Lupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömyyttä koskevat vaatimukset täyttävälle henkilöautolle.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle

  • joka on oikeustoimikelpoinen
  • joka on hyvämaineinen 
  • joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan
  • joka on ammattitaitoinen: Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta
  • jonka taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Taksilupahakemukset käsitellään paikkakunnittain pääsääntöisesti vähintään kerran vuodessa. Lupahakemukset on toimitettava hakuaikana alueelliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen päätösten hinnat on lueteltu maksutaulukossa. Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä.

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät. Päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Yrittäjäkurssit ja koetilaisuudet löytyvät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta.

Aluekohtaisilla sivuilla on yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat - Kaakkois-Suomi   

Taksilupien hakeminen

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialueella vapaana olevat taksiluvat kuulutetaan asemapaikkakohtaisesti haettavaksi vähintään kerran vuodessa,  kuulutukset julkaistaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen internet-sivuilla (www.ely-keskus.fi), viraston ilmoitustaululla osoitteessa Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola, sekä maakuntalehdissä: Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat (tarvittaessa Uutisvuoksi).

Taksiluvan saaminen edellyttää pääsääntöisesti taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamista, kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta sekä vakavaraisuutta ja hyvämaineisuutta.

Uusien taksilupahakemusten käsittelyaika  Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on keskimäärin 1-2 kuukautta.

Lisätietoja: Liikennelupa-asiantuntija  Aulikki Kylliäinen, p. 0295 029 182
 

Taksien alueet

Taksiliikenteen harjoittamisessa noudatettavia alueita ovat taksiliikennelain mukainen taksilupaan merkitty asemapaikka ja valtioneuvoston asetuksen mukainen perusmaksun soveltamisalue.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus julkaisee asemapaikkakohtaiset taksien perusmaksun soveltamisalueet taksien paikallisyhdistysten antamien tietojen perusteella.

Taksiliikennelain (2.3.2007/217) 2§ määritelmän mukaan tarkoitetaan

  •  asemapaikalla paikkaa tai kuntaa, josta liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon päätyttyä;

Valtioneuvoston asetuksen (470/2014) 18.6.2014 taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista mukaan

  • perusmaksun soveltamisalue on asemapaikan taksiluvan haltijoiden enemmistöä edustavan yhteisön määrittelemä ja alueen autoilijoita sitova, 2,5 kilometrin säteinen ympyrä taksiaseman ympärillä tai jollei sellaista ole, auton päivystyspaikan ympärillä. Perusmaksun soveltamisalue voi olla myös laajempi.
  • Perusmaksun soveltamisalueella asiakkaalta voi periä tämän luokse ajosta vain 3 §:ssä mainitun perusmaksun. Taksamittari käynnistetään perusmaksun soveltamisalueella matkustajien lukumäärän mukaista taksaluokkaa vastaavasti silloin,kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä.

                                    Taksien perusmaksun soveltamisalueet
Imatra (pdf 47.0 Mt) Hamina (pdf 44,0 Mt)
Lapppeenranta/Joutseno Iitti (pdf 38.4 Mt)
Lappeenranta/Lappeenranta Kotka (pdf 49,3 Mt)
Lappeenranta/Ylämaa Kouvola/Anjalankoski
Lemi Kouvola/Elimäki
Luumäki (pdf 35,5 Mt) Kouvola/Jaala (pdf 38,9 Mt)
Parikkala (pdf 35,2 Mt) Kouvola/Kouvola (pdf 42,1 Mt)
Rautjärvi (pdf 39,0 Mt) Kouvola/Kuusankosi
Ruokolahti Kouvola/Valkeala
Savitaipale (pdf 42,7 Mt) Miehikkälä (pdf 37.8 Mt)
Taipalsaari Pyhtää
  Virolahti (pdf 41,9 mt)