Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat  -  Pirkanmaa

Lupakiintiöt

Pirkanmaan ELY-keskus vahvistaa vuosittain Pirkanmaan alueen kuntien taksilupien enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta eivätkä heikennä palvelujen laatua. Lupakiintiössä huomioidaan mm. keskeiset väestönkehitykseen liittyvät tekijät sekä kunnan joukkoliikenteen määrä ja taso. Kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset sekä kuntaliitoskunnissa se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Lupakiintiöiden määrittäminen on osa muuta ELY-keskukselle kuuluvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Pirkanmaan ELY-keskuksen toimialueella harjoitetaan taksiliikennettä noin 830 taksiluvalla. ELY-keskus valvoo vuosittain, että luvanhaltijat täyttävät luvan myöntämisen edellytykset ja että liikennettä harjoitetaan taksiluvan mukaisesti.

 

 

Taksiluvan hakeminen

Pirkanmaan  ELY-keskuksen toimialueella on kiinteät hakuajat. Mainitun hakuajan päättymiseen mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon saapuneet lupahakemukset käsitellään kunnittain yhteiskäsittelyssä.

Uusien taksilupahakemusten viimeinen jättöpäivä vuonna 2015  (pdf, 14 kt)

Jos lupahakemusten yhteiskäsittelyssä on enemmän edellytykset täyttäviä hakijoita kuin mitä taksilupia on kiintiön mukaan myönnettävissä, hakijoiden etusijajärjestys määräytyy taksinkuljettajakokemuksen pituuden mukaan. Joka kolmas kerta, kun kuntaan myönnetään taksilupia, etusija on luvanhaltijoilla sen mukaan, kenellä on vähiten lupia ja tasatilanteessa sen mukaan, kenen lupa on ollut voimassa pisimpään.

Yhteystiedot

Liikenteen asiakaspalvelukeskus 0295 020 600