Taksiluvat

Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä ensisijaisesti taksilupaan merkityllä asemapaikalla. Asemapaikka on paikka tai kunta, jolta liikennettä harjoitetaan ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään ajon tai toimeksiannon jälkeen.

TIETOA ALUEELTA

Taksiluvat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella.)
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus vahvistaa vuosittain päätöksellään taksilupien enimmäismäärät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella vapaana olevat taksiluvat kuulutetaan. Lisätietoja avoinna olevista taksiluvista saat osiosta kuulutukset. Uusissa taksilupahakemuksissa hakemusten käsittelyaika Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on 1-2 kuukautta.

Kuva yllä. Lupakiintiöiden koon lähtökohtana pidetään taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla.

Anna palautetta taksipalveluista

Voit antaa palautetta taksipalveluista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla liikenteen asiakaspalvelukeskukseen tai sähköisesti alla olevan palautelomakkeen kautta.

Palautelomake

 

Kuva yllä. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa