› Takaisin graafiseen esitykseen

Taksiliikenne

Taksijärjestelmästä säädetään taksiliikennelaissa (217/2007).

ELY-keskukset vahvistavat vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä määrätään myös, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Lisäksi päätöksessä vahvistetaan kuntaliitoskuntien osalta se, kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle.

Taksilupien myöntäminen ELY-keskuksissa päättyy 30.6.2018. Taksilupa-asioissa toimivaltainen viranomainen on 1.7.2018 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Kuvituskuva

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla maksua vastaan edellyttää taksilupaa. ELY-keskukset myöntävät uusia taksilupia kuntakohtaisten kiintiöiden mukaisesti laissa määritetyt luvan myöntämisen edellytykset täyttäville hakijoille. Taksiluvan myöntää se ELY-keskus, jonka toimialueella liikenteen pääasiallinen asemapaikka on. ELY-keskukset valvovat vuosittain, että luvanhaltijat täyttävät luvan myöntämisen edellytykset ja että liikennettä harjoitetaan taksiluvan mukaisesti.

Alueellisesti kattava taksiverkosto on osa muuta julkista liikennettä. Taksiverkoston merkitys korostuu ns. hiljaisen kysynnän aikana sekä haja-asutusalueilla erityisesti asiointi-, koululais- ja vammaispalvelukuljetuksissa.

Alueellisilta sivuilta löydät yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot hakuajoista ja taksilupien enimmäismääristä. Alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa taksiliikenneasioista myös Hämeen alueella)

Taksilupakiintiöiden määrittäminen on osa ELY-keskukselle kuuluvaa liikennejärjestelmäsuunnittelua. Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa taksilupien enimmäismäärät vuosittain Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden kuntien osalta. Lupakiintiössä huomioidaan mm. keskeiset väestönkehitykseen liittyvät tekijät sekä kunnan joukkoliikenteen määrä ja taso. Kiintiöpäätöksessä määritetään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Kuntaliitoskuntien kiintiöpäätöksissä määritetään lupien määrä liitetyn kunnan alueelle.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella harjoittaa taksiliikennettä noin 2 700 taksiluvan haltijaa, joilla on yhteensä noin 3 300 taksilupaa. ELY-keskus valvoo, että luvanhaltijat täyttävät taksiluvan myöntämisen edellytykset, ja harjoittavat liikennettä luvan mukaisesti.

Taksilupa

Taksiliikennelain mukaan henkilöiden kuljettaminen henkilöautolla korvausta vastaan on luvanvaraista tieliikennettä. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Taksilupaan liittyy päivystysvelvoite ja liikenteen harjoittaminen ensisijaisesti lupaan merkityllä asemapaikalla. Taksilupa myönnetään joko henkilöautolle tai esteettömälle henkilöautolle. Esteetön henkilöauto on joko LVM:n asetuksen (1256/1992) 13 §:n tarkoittama invataksi tai LVM:n asetuksen (723/2009) tarkoittama muu esteetön ajoneuvo.

Taksilupa voidaan myöntää kiintiön mukaisesti hakijalle, joka täyttää taksiliikennelain 6 §:ssä säädetyt edellytykset. Edellytyksiin kuuluvat mm. hyvämaineisuus, vakavaraisuus, taksiliikenteen yrittäjäkurssin hyväksytty suorittaminen sekä vähintään kuuden kuukauden taksinkuljettajakokemus

Taksiluvan hakeminen

Uudenmaan ELY-keskus kuuluu valtakunnalliseen taksilupien hakuaikojen kuuluttamismenettelyn piiriin. Hakuajat ilmoitetaan erikseen, ja niitä järjestetään keskimäärin kerran vuodessa. Hakuajan päättymiseen mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon saapuneet lupahakemukset käsitellään kunnittain yhteiskäsittelyissä. ELY-keskus voi tarpeen vaatiessa julistaa myös ylimääräisiä hakuaikoja.

Jos lupahakemusten yhteiskäsittelyssä on enemmän edellytykset täyttäviä hakijoita kuin mitä taksilupia on kiintiön mukaan myönnettävissä, hakijoiden etusijajärjestys määräytyy taksinkuljettajakokemuksen pituuden mukaan. Joka kolmas kerta, kun kuntaan myönnetään taksilupia, etusija on luvanhaltijoilla sen mukaan, kenellä on vähiten lupia. Tasatilanteessa etusija määräytyy sen mukaan, kenen lupa on ollut voimassa pisimpään.

Vuoden 2018 osalta Uudenmaan ja Häneen taksilupien hakuaika päättyi 15.1.2018. Vuoden 2018 taksiluvat myönnetään kevään 2018 aikana. Muita taksilupiin liittyviä asioita käsitellään Uudenmaan ELY-keskuksessa kesäkuun 2018 loppuun asti.

Taksilupien myöntäminen ELY-keskuksissa päättyy 30.6.2018. Taksilupa-asioissa toimivaltainen viranomainen on 1.7.2018 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Yhteystiedot ja palaute

Taksipalveluiden laadunvalvonta perustuu suurelta osin asiakkailta saatuun palautteeseen. Voit antaa palautetta alueen taksipalveluista sähköisesti ja puhelimitse Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen:

Asiakaspalvelu 0295 020 600 (neuvonta ja palautteet)
Ruotsinkielinen asiakaspalvelu 0295 020 601 (neuvonta ja palautteet)

ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm)

liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa