Valtatie 9:n Jännevirran sillan suunnittelu etenee 

Valtatie 9:n Jännevirran kohdan suunnittelu etenee yleissuunnittelusta tie- ja rakennussuunnitteluun. Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen valtatiellä 9 sijaitsevan Jännevirran kohdan yleissuunnitelmasta 24.2.2015. Hyväksymispäätös ja yleissuunnitelma asetetaan vielä nähtäville Kuopion kaupungissa ja Siilinjärven kunnassa.

Merkittävin ja näyttävin osa hanketta on uuden Jännevirran sillan rakentaminen. Rakentamista on kiirehditty, koska nykyinen silta on huonossa kunnossa. Sen kantavuutta on seurattu ja kunnon on todettu huononevan jatkuvasti. Silta on rakennettu vuonna 1951 ja sitä on parannettu useaan otteeseen. Viimeinen merkittävä sillan elinikää jatkava parannustyö tehtiin vuonna 1995, jolloin Langerpalkin (kaaren kohta) alle rakennettiin lisätukia kantavuuden varmistamiseksi. Myös kääntösillan koneisto reistailee yhä tiheämmin. Silta lähestyy elinkaarensa loppua.

Valtatie 9 on valtakunnallinen poikittainen päätieyhteys Kuopion kautta Joensuun seudulle ja Niiralan raja-asemalle. Lisäksi se on myös tärkeä seudullinen yhteys Koillis-Savon alueelle. Liikennettä Jännevirran kohdalla on keskimäärin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jos silta ei ole käytettävissä, kiertoteiden pituus on 70 - 80 kilometriä. Erikoiskuljetukset eivät myöskään mahdu nykyisen sillan kautta, koska ajorata on kapea ja heikko kunto aiheuttaa myös painon suhteen rajoituksia. Kevyen liikenteen väylä on myös kapea, eikä täytä minimivaatimuksia.

Sillan avaukset aiheuttavat valtatien liikenteelle merkittävää häiriötä vuorokauden vilkkaimpina hetkinä. Koska nykyinen silta on matalalla, alikulkukorkeus 1,4 metriä, joudutaan se avaamaan pienillekin veneille ja aluksille. Valtatien kautta kuljetaan lentokentälle ja myös pelastusliikenteelle avaukset aiheuttavat riskin juuttua autojonoon. Sillan avauksia on noin 500 kertaa laivauskaudella, tiheimmin kesäkuukausina.

Uuden sillan rakentaminen poistaa häiriöt sekä tieliikenteeltä, että vesiliikenteeltä. Pelastusliikenteen riskin poistuvat ja myös yhteydet lentoasemalle sujuvat häiriöttä. Erikoiskuljetukset ja uuden painoasetuksen mukaiset raskaat kuljetukset kulkevat rajoituksetta. Myös kevyen liikenteen turvallisuus ja olosuhteet paranevat.

Ennen hankkeen toteuttamista tehdään vielä tie- ja rakennussuunnitelmat sekä vesilupahakemus. Tiesuunnittelussa yksityiskohtia tarkennetaan yleissuunnitelman pohjalta. Tiesuunnittelun kuluessa ollaan yhteydessä kiinteistöomistajiin, kyläyhdistyksiin ja tiekuntiin. Suunnitelmasta pidetään yleisötilaisuus kesäkuussa 2015. Ramboll Finland Oy laatii tie- ja rakennussuunnitelmat. Tiesuunnitelma valmistuu marraskuussa 2015, jonka jälkeen laaditaan elokuuhun 2016 mennessä rakennussuunnitelma. Rakentaminen on mahdollista aloittaa syksyllä 2016, jos rahoituksesta on saatu päätös. Rahaa hankkeen toteuttamiseen tarvitaan noin 46 miljoonaa euroa (MAKU ind 136, 2010=100).       

Tutustu hankkeeseen tarkemmin tästä hankesivulta

Päivitetty