Sukupolvenvaihdos / maatilan omistajanvaihdos 

ELY-keskukset rahoittavat maatalousyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän tilanpidon aloittamistuella.

Nuoren viljelijän aloitustuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireillä tullessa alle 41–vuotias.

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Sukupolvenvaihdos ja maatilan omistajan vaihdos - Häme

Tilanpidon aloittamisen rahoitus - Häme

Hämeenlinnan toimipaikassa tilanpidon aloittamisen rahoitusasioissa sinua auttavat Olli Löyttyniemi, Kirsi Ilvesviita-Koljonen ja Eija Purtsi.
Olli Löyttyniemi hoitaa nuoren viljelijän aloitustukeen liittyviä asioita. Hän käsittelee jätetyt hakemukset, ja antaa mielellään lisätietoja kun haluat kysellä asiasta tarkemmin. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuluu nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvien varainsiirtoverovapaustodistusten kirjoittaminen.
Kirsi Ilvesviita-Koljonen käsittelee nuoren viljelijän aloitustukeen liittyvät korkotukilainojen nostoluvat. Häneen voit ottaa yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja nostolupiin liittyen.
Eija Purtsi hoitaa nuoren viljelijän aloitustuen avustusosuuden maksatukset. Maksuihin liittyvissä asioissa voit kysellä lisätietoja häneltä.

Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Aloitustuen tarkoitus on helpottaa sukupolvenvaihdoksia ja kannustaa uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.
Nuoren viljelijän aloitustuessa on jatkuva haku. Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa ja hakemuksen voit jättää miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voit toimittaa nopeasti verkon kautta. Lisäksi voit halutessasi seurata hakemuksesi etenemistä Hyrrässä. Hyrrään pääset kirjautumaan oikean palstan linkistä. Myös paperilomakkeella numero 3319 on edelleen mahdollista jättää hakemus. Hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät yksityiskohtaisempaa tietoa Maaseutuviraston verkkosivuilta. Aloitustuessa sinun tulee jättää hakemus vireille ennen lopullisten kauppakirjojen tai vuokrasopimusten allekirjoittamista.

Jätetyt hakemukset käsitellään jaksoissa. Päätökset tehdään noin kahden kuukauden sisällä jokaisen jakson päättymisestä.  Aloitustuen päätösjaksot ovat vuosittain

  • 1.11. -31.1.
  • 1.2. -30.4.
  • 1.5.-31.7.
  • 1.8.-31.10.

Lisää tietoa nuoren viljelijän aloitustuesta sekä ajan tasalla olevat yksityiskohtaiset tukiehdot löydät Ruokaviraston verkkosivuilta, kts. linkki oikealla "Muualla verkossa".

Nuoren viljelijän aloitustuki

Korkotukilainojen nostoluvat

Aloitustuen maksatukset


Päivitetty