Sukupolvenvaihdos / maatilan omistajanvaihdos 

ELY-keskukset rahoittavat maatalousyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän tilanpidon aloittamistuella.

Nuoren viljelijän aloitustuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireillä tullessa alle 41–vuotias.

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Sukupolvenvaihdos ja maatilan omistajanvaihdos - Kainuu

Nuoren viljelijän aloitustukia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Hyrrässä

Nuoren viljelijän aloitustukea kuluvalla ohjelmakaudella saanut Laura Parmainen aloitti tilanpidon vuokratilalla ja voitti valtakunnallisen Maaseudun Tulevaisuuden Nuori tuottaja palkinnon. Lauran mukaan maatalousyrittäjyys on "Parasta työtä, mitä ihminen voi tehdä".

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettava nuoren viljelijän aloitustuki tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille tiloille tulevaisuuden jatkuvuuden turvaamiseksi. Tuettavaa maataloutta ovat esimerkiksi peltoviljely, kotieläintalous, kasvihuonetuotanto, puutarha- ja taimitarhaviljely sekä mehiläistalous. Tukia voi hakea jatkuvasti ja päätökset tehdään nopealla aikataululla tukijaksojen ja valintamenettelyn jälkeen.

Nuoren viljelijän aloitustuen tukijaksot vuosittain ovat 1.11–31.1., 1.2.–30.4., 1.5.–31.7., 1.8.–31.10. Tuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireille tullessa alle 41–vuotias.

Aloitustuessa on kaksi tasoa; korkeampi ja alempi aloitustuki. Tuen määrä on riippuvainen maatilalta saadun maatalouden yrittäjätulon määrästä. Ylemmässä aloitustuessa täytyy tilalla saavuttaa vähintään 25 000 euron maatalouden yrittäjätulo ja alemmassa vähintään 15 000 euron maatalouden yrittäjätulo viimeistään kolmantena vuotena tukipäätöksestä. Molemmissa tuissa maatilan enimmäisyrittäjätulo voi olla korkeintaan 400 000 euroa.

Aloitustuki sisältää avustuksen, lainaan myönnettävän korkotuen ja tuettavan kiinteistön varainsiirtoverovapauden arvon. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 € tai 10 000 € ja lainan korkotuki 30 000 € tai 15 000 € riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korkeintaan 150 000 € tai 230 000 € aloitustuen tasosta riippuen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat vastike hankitun maa- ja metsäomaisuuden arvosta sekä maatilan asuinrakennus. Lisäksi tuettavia kustannuksia ovat maatilan hankinnan yhteydessä ja myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta.

Lisätietoja:


Päivitetty