Sukupolvenvaihdos / maatilan omistajanvaihdos 

ELY-keskukset rahoittavat maatalousyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän tilanpidon aloittamistuella.

Nuoren viljelijän aloitustuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireillä tullessa alle 41–vuotias.

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevan hakemuksen liitteenä on oltava liiketoimintasuunnitelma.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Sukupolvenvaihdos/maatilan omistajanvaihdos - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Nuoren viljelijän aloitustuessa on jatkuva haku.

Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia käsittelevät Pohjanmaan ELY-keskuksessa seuraavat henkilöt:

Kokkolan toimipaikka:

  • Ulla Torppa, puh.  0295 028 637

Vaasan toimipaikka:

  • Maria Swanljung, puh.  0295 028 633

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisää tietoa nuoren viljelijän aloitustuesta sekä hakulomakkeita saa Ruokaviraston verkkosivuilta, kts. linkki oikealla "Muualla verkossa".


Päivitetty